به وبلاگ سیمای فرهنگیان خوش آمدید

 

 

شيوه نامه برگزاري جشنواره تجارب و نوآوري هاي انجمن هاي اوليا و مربيان دبیرستان سال تحصیلی 92-91

مقدمه

با عنايت به تدوين سند تحول بنيادي در نظام تعليم و تربيت رسمي جمهوري اسلامي و توجه و تاكيد اين سند به نظام خانواده وتعالي مشاركت همه جانبه خانواده ها در بستر نظام تعليم و تربيت ،بدون تردید می توان انجمن های اولیا و مربیان مدرسه را یکی از منحصر به فرد ترین تشکل های سازمان یافته در حوزه تعليم و تربيت در عصر حاضر قلمداد نمود.انجمن های اولیا و مربیان با برخور داري از فرصت هاي مختلف از قبیل"حضور فعال در سطح مدارس اعم از شهری و روستایی ، ساختار منعطف برای بهره گیری از امکانات جامعه محلی ، احصاء نظرات اعضاء با پشتوانه سطح تحصیلات ، تجارب و مهارت های مختلف ، بیانگر این واقعیت است که انجمن های اولیا و مربیان از بستر و امکان مناسبی برای ظهور ، نوآوری و ارائه طرح های نوین و اصلاح روش ها در حوزه فعالیت خود می باشند ، تا با شکوفایی ، نوآوری و توليد فكر كه یکی از اساسی ترین زیر ساخت های نظام تعلیم و تربیت است تحقق پيدا كند. در نتيجه علاوه بر افزایش کیفیت آموزش و پرورش منجر به کاهش هزینه های جاری وساير مشكلات مدارس در پي خواهد داشت.

اهداف جشنواره تجارب و نوآوری های انجمن های اولیا و مربیان

1- تقویت روحیه همکاری و مشارکت در اولیا و مربیان

2- ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیت ها ، برنامه ها و افزایش کارآیی و اثر بخشی انجمن های اولیا و مربیان

3- استفاده از تجارب و نوآوری های موفق و تعمیم آن به سایر مدارس کشور

4- آشنایی با ظرفیت ها و توانمند های موجود در انجمن های اولیا و مربیان برای برنامه ریزی های آینده

انجمن اوليا و مربيان خلاق

انجمني است كه علاوه بر تلاش و كوشش براي انجام ماموريت ها و تحقق اهداف آموزشي و پرورشي مدرسه ، ايد ه ها ، طرح و فعاليت هاي بديع و جديدي ارائه يا اجرا نموده باشد ، به نحوي كه به صورت كارآمد اهداف آموزشي ، پرورشي ، فرهنگي و عمراني مدرسه را تحت تاثير قرار دهد.

ب - طرح های مطالعاتی و پیشنهادی

این بخش به ارائه پیشنهادها و طرح های مطالعاتی در رابطه با موضوعات جشنواره اختصاص دارد، طرح هاي مذكور بر اساس استاندارد هاي علمي وشرکت اشخاص حقیقی مرتبط با آموزشگاه (اعم از اعضای انجمن های اولیا و مربیان ، اولیای دانش آموزان ، همکاران فرهنگی ، با تكميل كاربرگ شماره (2) كه ويژه پذيرش طرح هاي پيشنهادي است امكان پذير مي باشد.

موضوعات جشنواره

الف ) حوزه مشارکت اولیا و مربیان :

1- مشارکت تخصصی و مهارتی اولیا

2- مشارکت اولیا در امور آموزشی

3- مشارکت اولیا در امور پرورشی ، تربیت بدنی و اوقات فراغت دانش آموزان

4- مشارکت اولیا در تقویت فرهنگ نماز و فرایض دینی

5- مشارکت اولیاو مربیان در انتخابات انجمن های اولیا و مربیان

6- انجمن های اولیا و مربیان و تعامل با سایر انجمن ها ، نهادهای فرهنگی ، ورزشی و اجتماعی

7- سایر موضوعات مشابه

ب) حوزه آموزش،راهنمایی و مشاوره خانواده

1- آموزش خانواده و شیوه های نوین آموزشی

2- آموزش خانواده و پیشگیری از آسیب های فرهنگی و اجتماعی

3- آموزش خانواده و کتابخانه اولیا

4- خانواده و خدمات راهنمایی و مشاوره ای

5- انجمن اولیا و مربیان و جلوگیری از تهاجم فرهنگی / جنگ نرم و موضوعات مشابه

6- سایر موضوعات مشابه

هیات داوران

به منظور بررسی و رتبه بندی آثار دریافت شده هیاتی جداگانه برای موضوع مشارکت اولیا و مربیان ، آموزش و مشاوره خانواده تشکیل گردید.

ملاك هاي داوري آثار

1- ارزش علمي و پژوهشي طرح ( 30 امتياز )

مبتي بر آخرين يافته هاي علمي بوده و داراي مستنداتي مبني بر ساختار منسجم پژوهشي يا اجرايي باشد.

2- كاربرد در حل مسئله ( 20 امتياز )

تجربه اجرايي يا طرح مطالعاتي قادر به حل مشكلات و مسائل مبتلا به مدارس در زمينه امور آموزشي ، پرورشي ، عمراني و ..... باشد.

3- خلاقيت و نوآوري ( 25 امتياز )

طرح مطالعاتي يا تجربه اجرايي ارائه شده بر اساس خلق يك ايده نو سبب ايجاد و يا اصلاح يك فرآيند ، روش يا فعاليت شده باشد. تاكيد مي گرددآثاري كه شامل گزارش كار سالانه مدارس باشد از سوي هيات داوران مورد بررسي قرار نخواهد گرفت.

4- كارآيي و اثر بخشي و تعميم پذيري ( 25 امتياز )

طرح در راستاي تحقق اهداف انجمن اوليا و مربيان بوده و با صرف كمترين زمان و منابع ، بيشترين بازده را به همراه داشته و داراي شواهد معتبر بر كارآيي و اثربخشي در فرآيند آموزشي و پرورشي با قابليت اجرايي و كسب دستاورد براي ديگر مدارس باشد. ساير موارد:

1- ارائه بيش از يك اثر در هر بخش از جشنواره از سوي انجمن هاي اوليا و مربيان مدارس و اشخاص ، با تكميل و ارسال كاربرگ مربوط بلامانع مي باشد.

 

· طرح هاي اجرايي تكراري و مشابه

· طرح هايي كه فاقد نوآوري و بصورت گزارش كار سالانه تدوين شده است.

· طرح هاي پيشنهادي نبايدفقط اقتباس از كتاب هاي منتشر شده باشد.

· طرح هاي پيشنهادي نبايدتنها حاصل مطالعات پروژه هاي دانشجويي يا دريافت مقالات ساير پژوهشگران از سايت ها باشد. مگر حاصل گردآوري و پژوهش ثبت شده خود پژوهشگر بوده و از نظر علمي داراي ملاك ها و معيارهاي

طرح هاي پيشنهادي نبايدتنها حاصل مطالعات پروژه هاي دانشجويي يا دريافت مقالات ساير پژوهشگران از سايت ها باشد. مگر حاصل گردآوري و پژوهش ثبت شده خود پژوهشگر بوده و از نظر علمي داراي ملاك ها و معيارهاي مندرج در كاربرگ شماره (3) باشد.

كاربرگ شماره (1)

نمونه كاربرگ پذيرش طرح هاي اجرايي

نام آموزشگاه :

دوره تحصيلي:

شهرستان / منطقه/ناحيه:

بخش و موضوع جشنواره :

شماره ثبت پذيرش اثر :

1- عنوان طرح:

2- تعريف و تبين موضوع يا مساله :

3- اهميت و ضرورت اجراي طرح :

4- اهداف طرح (مشتمل بر هدف اصلي و هدف هاي فرعي )

5- مراحل و نحوه اجراي طرح :

6- نتايج و كاربرد هاي عملي طرح

نام و نام خانوادگي رئيس انجمن اوليا و مربيان

نام و نام خانوادگي مدير آموزشگاه

امضاء

امضاء

كاربرگ شماره (2)

نمونه كاربرگ پذيرش طرح هاي پيشنهادي و مطالعاتي

كارشناسي محترم انجمن اوليا و مربيان منطقه :

با سلام و احترام

با توجه به علاقمندي اينجانب به شركت در بخش طرح هاي پيشنهادي و مطالعاتي جشنواره تجارب و نوآوري هاي انجمن هاي اوليا و مربيان ، به پيوست متن كامل طرح پيشنهادي / مطالعاتي اينجانب جهت شركت در مرحله داوري تقديم مي شود.

نام و نام خانوادگي :

شغل:

سن:

منطقه/ناحيه:

ميزان تحصيلات:

تلفن تماس:

پست الكترونيكي

نشاني محل كار :

امضاء

1- عنوان طرح:

2- تعريف و تبين موضوع يا مساله :

3- اهميت و ضرورت اجراي طرح :

4- اهداف طرح (مشتمل بر هدف اصلي و هدف هاي فرعي )

5- مراحل و نحوه اجراي طرح پيشنهادي :

6- پيش بيني نتايج و كاربرد هاي عملي طرح :

كاربرگ شماره (3)

كاربرگ ويژه بررسي و داوري آثار

رديف

ملاك

محورهاي مورد بررسي

حداكثر امتياز

امتياز مكتسبه

1

ارزش علمي و پژوهشي طرح ( 30 امتياز )

1-1 – موضوع يا مساله به روشني مورد شناسايي قرار گرفته است

5

1-2- ضرورت و اهميت اجراي طرح به روشني بيان شده است

5

1-3- شواهد كافي براي بيان مساله مطرح شده است

5

1-4- از نتايج ساير پژوهش ها در ارتباط با موضوع استفاده شده است

5

1-5- عنوان طرح با ساختار و نتايج طرح ارتباط دارد

5

1-6- مستندات لازم براي اجراي طرح ارائه شده است

5

2

كاربرد در حل مساله و تعميم پذيري ( 20 امتياز )

2-1- كاربردهاي نظري و عملي طرح به روشني مطرح شده است

5

2-2- مزاياي انتخاب راه حل ها به خوبي مشخص شده است

5

2-3- اجراي راه حل ها متناسب با منابع و امكانات مقدور است

5

2-4- نتايج به دست آمده براي حل مساله مورد نظر كافي است

5

3

خلاقيت و نوآوري ( 25 امتياز )

3-1- انديشه و فكر نويني در طرح پيش بيني شده است

5

3-2- موضوع از ابعاد و ديدگا ه هاي مختلف مورد توجه قرار گرفته است

5

3-3- طرح موجب ابداع روش هاي تعاملي جديد بين اوليا و مربيان شده است

5

3-4- طرح فرصت هاي جديدي را براي گسترش فعاليت ها ايجاد مي كند

5

3-5- طرح بهره گيري بيشتر از ظرفيت هاي مختلف رافراهم مي سازد

5

4

كارايي و اثر بخشي (25 امتياز)

4-1- طرح در راستاي اهداف و ماموريت هاي انجمن اوليا و مربيان مي باشد

5

4-2- طرح موجب صرفه جويي در زمان ، هزينه و مصرف بهينه منابع شده است.

5

4-3- نتايج اجراي طرح به تحقق اهداف و ماموريت هاي انجمن كمك خواهد كرد

5

4-4- طرح زمينه پذيرش مسئوليت بيشتر براي آشكار نمودن توانمندي هاي فردي و جمعي اوليا و مربيان و دانش آموزان را فراهم مي سازد

5

4-5- طرح موجب افزايش مناسبات و پيوند هاي انجمن اوليا و مربيان با مردم ، نهادها و سازمان ها گرديده است

5

· امتياز رديف هاي (1-6 و 2-4 ) براي طرح هاي پيشنهادي محاسبه نمي گردد.

اولیا محترم طرح های ارزنده خود راتا تاریخ 20/12/91به مدیریت دبیرستان تحویل دهند .قبلاً ازهمکاری شما کمال تشکر را داریم.               انجمن اولیا مربیان دبیرستان وپیش دانشگاهی سیمای فرهنگیان

 


جمعه چهارم اسفند 1391 |
 

کسب رتبه دوم کشوری در سی امین جشنواره پژوهشی وادبی

  کسب رتبه دوم کشوری در سی امین جشنواره پژوهشی وادبی را به دانش آموز مهلا دهقانی محمد آباد ی وخانواده محترم ایشان در رشته داستان نویسی تبریک عرض می نماییم .وموفقیت روز افزون ایشان رااز ایزد منان خواستاریم .

لاز م به ذکر است این جشنواره به  میزبانی استان همدان در سه رشته (شعر - داستان نویسی  ومطالعه وتحقیق) شهرستان همدان از تاریخ ۹/۶/۹۱تا۱۳/۶/۹۱برگزار شد .

 


چهارشنبه پانزدهم شهریور 1391 |
 

برنامه امتحانات داخلی شهریورماه دبیرستان وبیش دانشگاهی سیمای فرهنگیان

 

ارزشیابی  داخلی متوسطه وبیش دانشگاهی سیمای فرهنگیان تمامی امتحانات نوبت شهریور ماه طبق بخشنامه شماره ۲۵/۱/۴۴۲/۱۵-۲۹/۴/۹۱دروس غیر نهایی متوسطه از روز چهارشنبه ۱/۶/۹۱شروع وتا تاریخ ۱۶/۶/۹۱روز پنج شنبه به اتمام  می رسد .

تذکرات مهم :

۱-ساعت برگزاری امتحانات ساعت ۹صبح می باشد .

۲-دانش آموزان نیم ساعت قبل از شروع امتحانات در مدرسه حضور داشته باشند .

۳-داشتن کارت شناسایی الزامی است .

۴-کسانیکه به هر دلیل نتوانند در امتحانی حضور یابند مدارک قانونی خود را حداکثرتا ۳روز بعد از پایان امتحان مربوطه به دفتر مدرسه ارائه نمایند .

توفیق شما رااز خداوند متعال خواستاریم .


چهارشنبه بیست و یکم تیر 1391 |
 

ثبت نام دانش آموزان (سال تحصیلی 92-91

ثبت نام دانش آموزان برای سال تحصیلی جدید دردبیرستان وپیش دانشگاهی  هیئت امنایی سیمای فرهنگیان آغاز گردید. نظر به راه اندازی سامانه پیامک گروهی ، از سال آتی هرگونه ارتباط با والدین ، از قبیل دعوت به آموزشگاه، اطلاع رسانی و اطلاع از وضع تحصیلی فرزندان از طریق این سامانه صورت خواهد پذیرفت. لذا از والدین محترم خواهشمند است هنگام پرنمودن فرم ثبت نام فرزندشان شمار ه تلفن همراه معتبر (همیار مدرسه ) و همیشه در دسترس را در اختیار آموزشگاه قرار دهند.


یکشنبه هفتم خرداد 1391 |
 

اسامی معلمین نمونه آموزشگاه

با سلام وتحیات الهی

       با صلوات برمحمد و آل محمد(ص) ، ضمن بزرگداشت یاد و خاطره استاد شهید مطهری  در بیست و هشتمین یادواره بزرگداشت مقام معلم ،  و تقدیم صمیمانه ترین درودها به پیشگاه فرهنگیان فرهیخته ، بزرگداشت مقام معلم استان، بدین وسیله فهرست اسمی 4نفر از معلمان نمونه مدرسه منطقه ای سال تحصیلی 91-90 که به شرح جدول زیر می باشد ،

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام گروه درسی

نتیجه

1

شهناز

علی یزدی

دبیرریاضی

نمونه منطقه ای

2

معصومه

راشکی

دبیرزیست شناسی

نمونه منطقه ای

3

زهرا  

باغبان

دبیر ریاضی

نمونه منطقه ای

4

آمنه

کیخا

معاون  اجرایی

نمونه منطقه ای

به پاس تلاش عاشقانه ات در رویش نظام تعلیم وتربیت وبا گرامی داشت نام ویاد استاد شهیدمان مرتضی مطهری روز بزرگداشت معلم را به شما فرهیختگان تبریک عرض نموده وبرایتان از درگاه خداوند متعال سلامتی وطول عمر با عزت مسئلت می نمایم .


دوشنبه هجدهم اردیبهشت 1391 |
 

برنامه امتحانات داخلی نوبت دوم سال تحصیلی 91-90 - دبیرستان سیمای فرهنگیان

برنامه امتحانات داخلی نوبت دوم سال تحصیلی 91-90 - دبیرستان سیمای فرهنگیان

ردیف

روز

تاریخ

پایه اول

دوم

 ریاضی

دوم

تجربی

دوم

 انسانی

سوم ریاضی

سوم تجربی

سوم انسانی

چهارم ریاضی

چهارم تجربی

چهارم انسانی

1

دوشنبه

18/2/91

شیمی30/12

شیمی30/12

شیمی30/12

تاریخ30/12

تاریخ 14

تاریخ14

تاریخ ادبیات14

شیمی14

شیمی14

تاریخ14

2

چهار شنبه

20/2/91

دین وزندگی 30/7

دین وزندگی 30/7

دین وزندگی 30/7

دین وزندگی 30/7

کامپیوتر 9

آمار و مدلسازی 9

روان شناسی 9

هندسه تحلیلی 9

علوم زمین 9

علوم اجتماعی 9

3

شنبه

23/2/91

فیزیک 30/12

هندسه 30/12

هندسه 30/12

تاریخ ادبیات 30/12

 

 

 

ریاضی 30/12

ریاضی 30/12

فلسفه و منطق 30/12

4

دوشنبه

25/2/91

زبان فارسی 30/12

فیزیک 30/12

فیزیک 30/12

عربی

30/12

 

 

 

زبان خارجی 30/12

زبان خارجی 30/12

زبان خارجی 30/12

5

چهار شنبه

27/2/91

عربی

30/7

ادبیات فارسی

30/7

ادبیات فارسی

30/7

ادبیات فارسی

30/7

 

 

 

 

 

جغرافیا 30/7

6

شنبه

30/2/91

ریاضی

30/12

ریاضی

30/12

زیست شناسی

30/12

اقتصاد

30/12

 

 

 

 

 

ریاضی

30/12

7

دوشنبه

1/3/91

زیست شناسی

30/12

زبان فارسی 30/12

زبان فارسی 30/12

زبان فارسی 30/12

 

*دروس ستاره دار هماهنگ کشوری می باشند .

* به ساعت امتحانات توجه نمائید .

* نیم ساعت قبل از شروع امتحان در مدرسه حضور داشته باشید .

* ایاب و ذهاب به عهده ولی دانش آموز می باشد .

* غیبت غیر موجه در جلسه امتحان به منزله نمره صفر است .

8

چهار شنبه

3/3/91

مطالعات 10

آمار 10

ریاضی 10

آمار 10

9

شنبه

6/3/91

---------

جغرافیا30/12

جغرافیا30/12

جغرافیا30/12

10

یکشنبه

7/3/91

زبان خارجی* 30/14

آمادگی دفاعی 30/14

آمادگی دفاعی 30/14

آمادگی دفاعی 30/14

11

سه شنبه

9/3/91

ادبیات فارسی 8

زبان خارجی*

8

زبان خارجی * 8

زبان خارجی*

8

12

چهار شنبه

10/3/91

---------

عربی 10

عربی 10

جامعه شناسی 10


یکشنبه هفدهم اردیبهشت 1391 |
 

پنجمین جلسه مشترک انجمن اولیامربیان وهیأت امناأآموزشگاه

 

با صلوات برمحمد وآل محمد (ص ) وبا احترام ،بدينوسيله از اعضای محترم دعوت بعمل می آید تا در پنجمین جلسه مشترک هيأت امناء وانجمن اولیاء ومربیان که در روز دوشنبه مورخ 4/2/91ساعت 30/15درمحل دفتر  آموزشگاه برگزار مي گردد ،حضور بهم رسانید.

دستور جلسه :

1-استماع گزارش دبير هيأت امناء .

2-ارزيابي عملكرد سالانه مدرسه و برنامه ریزی جهت گرامیداشت هفته معلم .


دوشنبه چهارم اردیبهشت 1391 |
 

قابل توجه همکاران واولیائ محترم مدرسه ودانش آموزان

 

به نام خدا

باسلام

به اطلاع می رسد آموزشگاه به دلیل طوفان شدید وگرد وخاک امروز شنبه ۱۳/۱۲/۹۰تعطیل می باشد .

 

مدیریت آموزشگاه


شنبه سیزدهم اسفند 1390 |
 

تقدیر وتشکر از همکاران شرکت کننده در همایش علمی دبیران آموزشگاه

 

با تقدیر و تشکر فراوان از تلاشهای تحسین برانگیز کلیه همکاران محترم شرکت کننده در همایش علمی دبیران دبیرستان سیمای فرهنگیان مورخ 9/12/90 ، با نظر هیأت داوران  نفرات منتخب به شرح ذیل اعلام می گردند :

سرکار خانم فاطمه صادقی (دبیر زبان انگلیسی آموزشگاه ) حائز رتبه اول

سرکار خانم مهدیه بردبار (دبیر شیمی آموزشگاه ) حائز رتبه دوم

سرکار خانم مهناز ابراهیم زاده (دبیر شیمی آموزشگاه) حائز رتبه سوم

کسب این موفقیت را از طرف مدیر و کلیه کارکنان آموزشگاه تبریک و تهنیت عرض نموده و موفقیت شما عزیزان را در تمامی مراحل زندگی آرزومندیم .


چهارشنبه دهم اسفند 1390 |
 

توصیه های لازم جهت دانش آموزان شركت كننده در آزمون رغبت تحصيلي شغلي

* در جلسه ی آزمون مورخ 28/11/90 به همراه داشتن ملزومات زیر ضروری است .

- کارت ورود به جلسه آزمون  - کارت شناسایی دانش آموزی  .   - دو عدد مدادسیاه نرم .                               

  - مداد پاک کن و مداد تراش .           دستمال کاغذی .      - خودکار آبی .                 - بطری آب یکبار مصرف

- ساعت مچی ( برای اندازه گیری زمان آزمون ) .                   سنجاق ته گرد ( جهت الصاق کارت آزمون به سینه ) .

* شب قبل از آزمون زود بخوابند و خود را خسته نکنند .

* صبحانه کامل اما سبک صرف شود . بهتر است مقداری ماده غذایی شیرین در وعده ی صبحانه میل شود .

* حداقل نیم ساعت از شروع آزمون در محل حوزه ی تعیین شده حاضر شوند .

* از همراه داشتن وسایل اضافی و دست و پا گیر از قبیل تلفن همراه ماشین حساب ، کبف دستی و ...خودداری نمایند.

               آزمون صبح جمعه ساعت 30/8 در دبیرستان سیمای فرهنگیان برگزار می گردد


یکشنبه بیست و سوم بهمن 1390 |
 

برگزاری آزمون رغبت تحصیلی شغلی ویژه دانش آموزان سال اول متوسطه

 

باسمه تعالی

قابل توجه  اولياء محترم دانش آموزان سال اول متوسطه -دبيرستان سيماي فرهنگيان

به اطلاع اولياء محترم مي رساند آزمون رغبت تحصيلي شغلي در روز جمعه مورخ 28/11/1390 رأس ساعت 30/8 در محل آموزشگاه به صورت هماهنگ كشوري برگزار خواهد شد.دانش آموزان يك ساعت قبل از امتحان در آموزشگاه حضور داشته باشند .حضور كليه دانش آموزان الزاميست وآزمون تكرار ندارد .ضمناً اياب وذهاب به عهده ولي دانش آموز مي باشد .

 


یکشنبه بیست و سوم بهمن 1390 |
 

جشنواره تدريس هميار معلم

 

يسمه تعالي

قابل توجه همياران درس زبان انگليسي گروه آموزشي زبان انگليسي جشنواره تدريس هميار معلم  با استفاده از فن آوري اطلاعات  ارتباطات  برگزار مي نمايد دانش آموزان عزيز هميار معلم دبيرستان  درقالب فيلم 30 دقيقه  نمونه تدريس  از بخش لغات جديد  با متن ريدينگ  بصورت لوح فشرده  جهت شركت درجشنواره  تا تاريخ  18/1/1391 تحويل دبير مربوطه دهيد .

دبير طرح هميار معلم مدرسه


جمعه بیست و یکم بهمن 1390 |
 

چهارمین جلسه اعضای هیات امنایی دبیرستان وپیش دانشگاهی سیمای فرهنگیان درسال تحصیلی 91-90

 

سال جهاد اقتصادي گرامي باد

 

سلام عليكم

با صلوات برمحمد وآل محمد (ص ) وبا احترام ،بدينوسيله از اعضای محترم هیات امنایی  دبیرستان دعوت مي شود تا در چهارمين جلسه هيأت امنايي آموزشگاه در روز سه شنبه مورخ 25/11/91ساعت 8صبح درمحل دفتر  مديريت برگزار مي گردد ،حضور بهمرسانند.

دستور جلسه :

1-استماع گزارش دبيرهيأت امنا و مديريت مجتمع شهداي فاطميه

2-ارزيابي عملكرد سالانه مدرسه وچگونگي برگزاري اردوهاي داخل وخارج استاني

3-پيش بيني وتأمين منابع مورد نياز وتصويب ميزان شهريه آموزشگاه

 

مدیریت دبیرستان وپیش دانشگاهی سیمای فرهنگیان

 


دوشنبه هفدهم بهمن 1390 |
 

ششمین جلسه دبیران آموزشگاه در سال تحصیلی 91-90

 

ششمین جلسه دبیران در سال تحصیلی 91-90


ششمین جلسه دبیران در سال تحصیلی 91-90 در روزچهارشنبه نوزدهم بهمن  ماه 1390 راس ساعت 10در محل دبیرستان تشکیل خواهد شد. در این جلسه تجزیه وتحلیل امتحانات نوبت اول  مورد بررسی قرار می گیرد و همچنین رئوس برنامه  های سه ماهه دوم ارائه خواهد شد. بدینوسیله از تمامی دبیران ارجمند دعوت می شود در این جلسه شرکت نمایند


دوشنبه هفدهم بهمن 1390 |
 

شرایط و ضوابط آموزشگاه و همچنین بیان اقدامات آموزشگاه در بخشهای مختلف آموزشی، تجهیزاتی، تعمیراتی و

 

باسمه تعالي

سلام و احترام خدمت اولیاء محترم و دانش آموزان عزیز ، از اینكه این واحد آموزشی را جهت ادامه تحصیل فرزندتان انتخاب كردید سپاسگزاریم، امیدواریم با سعی و تلاش فرزندتان، پیگیری شما ولی محترم و با سخت كوشی و تلاش همكاران گرامی ، شاهد رشد اخلاقی، آموزشی و رفتاری فرزندتان باشیم. در عصر حاضر، فردا به معنای امروز است و برای ساختن فردایی بهتر باید امروز را خوب بسازیم ؛ و این امر محقق نخواهد شد مگر با پیوندی مستمر و صمیمانه میان ما و شما به عنوان پرورش دهندگان سرو قامتان سبزآینده تا با توكل بر خداوند سبحان  و در پرتوی ندای توحید، آینده سازان این مرز و بوم را متعهد ،خلاق ، نوآور و همیشه سرفراز ببینیم.               به امید آن روز . . .

جزوه حاضر جهت اطلاع و آگاهی شما اولیاء محترم  و دانش آموزان عزیز  از شرایط و ضوابط آموزشگاه و همچنین بیان  اقدامات آموزشگاه در بخشهای مختلف آموزشی، تجهیزاتی، تعمیراتی و فعالیتهای فرهنگی و هنری  و اعلام  برنامه های سال  تحصیلی جدید  و شرایط و ضوابط ثبت نام در سال آينده تهیه گردیده امیدواریم  با مطالعه دقیق این دفترچه با آگاهی كامل محل تحصیل فرزندتان را انتخاب كنید.

مسئولین آموزشگاه برنامه های ویژه ای را در طول  سال تحصیلی جهت ارتقاء  كیفیت آموزشی و اخلاقی  و رفتاری فرزند شما در نظرگرفته اند كه تحقق هر یك از آنان منوط به همكاری و همراهی و همفكری شما اولیاء محترم  می باشد . یقیناً بدون هماهنگی و همكاری شما   اولیاء محترم  بسیاری از تصمیمات و برنامه های تدوین شده  به نتیجه مطلوب نخواهد رسید .

برنامه ها و امكانات  آموزشگاه

1-ویژگی فرهنگی مدرسه:  مدرسه دارای محیطی خلاق مبتنی بر تعالیم عالیه اسلامی است. رعایت مقررات و ضوابطی كه برهمین اساس تعیین شده مورد تأیید و تاكید می باشد و معتقدیم ارزشمندی ذهن پویا و فكر خلاق دانش آموزان منوط به ویژگی های شخصیتی و اخلاقی آنها است.

 2- واحد مشاوره آموزشگاه: به منظور رفع موانع تحصیلی و تربیتی دانش آموزان و راهنمائی و هدایت آنان ، مشاوره آموزشگاه آماده خدمت رسانی به اولیاء محترم و دانش آموزان عزیز می باشند . شماره تلفن واحد مشاوره آموزشگاه 3222180می باشد ، اولیاء محترم می توانند  در صورت نیاز به راهنمائی و حل مسائل و مشكلات درسی، عاطفی، اخلاقی، رفتاری و خانوادگی فرزندشان با مراجعه حضوری یا تماس تلفنی موارد لازم را با مشاور آموزشگاه  در میان گذارند.

3- انجمن اولیاء و مربیان:  نهادی است ارزشمند جهت حفظ و تقویت ارتباط بین اولیاء و مربیان، لذا شركت اولیای محترم ( پدر یا مادر) در تمامی برنامه ها ، جلسات و دعوت های مدرسه الزامی است. (نكته مهم: در پایان هر نیمسال پدر و مادر نمونه و فعال در برنامه های آموزشگاه بخصوص شركت در جلسات معرفی ومورد تقدیر قرار خواهند گرفت .)

4- هیات امناء آموزشگاه: شورای عالی آموزش و پرورش به منظور ارتقاء كیفیت برنامه های آموزشی و پرورشی مدارس و استفاده بهینه از كمك ها و مشاركتهای مردمی در اجرای سیاست مدرسه محوری با رعایت استانداردها و شرایط لازم  مجوز لازم جهت هیات امنائی شدن را به آموزشگاه داده است .اعضاء هیات امناء آموزشگاه مركب از مدیر مدرسه- یك نفر از معاونین مدرسه- دو نفر از كاركنان آموزشگاه- رئیس انجمن اولیاء و مربیان- دو نفر از اولیاء دانش آموزان عضو انجمن اولیاء و مربیان-یك نفر صاحب نظر آموزشی و فرهنگی ترجیحاً از اساتید  دانشگاه- یك نفر خیر یا معتمد محل- دو نفر از مدیران مراكز و موسسات تولیدی و خدماتی می باشند.كه با تشكیل جلسات متعدد سیاست گذاری و برنامه ریزی های لازم را جهت پیشبرد اهداف و تحقق برنامه سالانه انجام می دهند.

5-وظایف اصلی هیات امناء آموزشگاه: بررسی و تصویب برنامه سالانه مدرسه ( برنامه های ارتقاء كیفیت آموزشی- فعالیتهای آموزشی و تربیتی - فوق برنامه- امور رفاهی و بهداشتی كاركنان و دانش آموزان- دوره های آموزشی كاركنان- خدمات مشاوره به اولیاء و دانش آموزان- تجهیز- تعمیر و نگهداری مدرسه)

1.        نظارت بر اجرای مصوبات هیات امناء و ارزیابی عملكرد سالانه

3.        همكاری و تعامل با شورای آموزش و پرورش منطقه

4.        پیش بینی و تامین منابع مورد نیاز مدرسه

6-نحوه مشاركت مالی اولیاء: این واحد آموزشی از تاریخ مردادماه 87 بامصوبه شورای آموزش و پرورش  زاهدان بصورت هیات امنائی اداره می شود . میزان مشاركتهای مردمی به ازای هر دانش آموز متناسب با خدمات آموزشی و پرورشی مدرسه با رعایت ضوابط مصوب شورای آموزش و پرورش ناحیه توسط هیات امناء تعیین می شود. و در مهرماه 1390 به اطلاع والدین خواهد رسید.كلیه وجوه دریافتی توسط اولیاء به حساب آموزشگاه واریز می شود و بر اساس ضوابط مصوب شورای آموزش و پرورش و تصمیمات هیات امناء آموزشگاه به مصرف می رسد.

شماره حساب دبيرستان

4150152658007                                                                        

نام بانك

ملي شعبه هامون

 

7-قوانین و مقررات دانش آموزی:

هر دانش آموز در طول سال تحصیلی ، دارای یك پرونده انضباطی می­باشد كه تمام موارد رفتاری ، انضباطی وی توسط معاون آموزشگاه  بانك اطلاعاتی دانش آموز ثبت شده و در مواقع لازم مورد بررسی قرار می­گیرد.اگردر پرونده انضباطی دانش آموزی   بیش از دو اخطار كتبی ثبت شده باشد ، برای تعیین تكلیف نهایی و ثبت نام سال تحصیلی آینده به شورای آموزشگاه ارجاع خواهد شد.لازم به ذكر است كه در صورت عدم  رعایت  موازین انضباطی و تكرار تخلفات ، در طول سال تحصیلی ضمن طی مراحل مربوطه ( مانند تذكرات خصوصی و عمومی ، اطلاع به ولی دانش آموز ، دادن تعهد ، كسر نمره انضباط ، ثبت اخطار در پرونده انضباطی و پرونده مشاوره ای ) در نهایت موجب محرومیت وی از كلاس شده و پرونده انضباطی برای تعیین تكلیف نهایی به شورای آموزشگاه ارجاع خواهد شد .

8-وب لاگ آموزشگاه :

دبیرستان هیأت امنایی سيماي فرهنگيان مجهز به وب لاگ  اینترنتی بوده و آخرین اطلاعات و اقدامات، برنامه ها و..در ان ثبت می شود .       اولیا و دانش اموزان محترم می توانند نظرات خود را در قسمت " نظر دهید "وارد نمایند و آدرس ايميل خود را به مدرسه اعلام نمايند  .واز وضعيت وضعیت تحصیلی، انضباطی و حضور و غیاب دانش آموزان مدرسه آگاهي پيدا كنند .ما را در انجام بهتر برنامه ها و نمایه ها مساعدت كنند   .    

 آدرس وب لاگ آموزشگاه :farhangian.blogfa.com sima-    

پست الكترونيكي : farhangian@gmail.com - sima.

9- كلاس كامپیوتر0(هوشمند ) :

مدیریت آموزشگاه در سال جاری اقدام به تشكیل و برگزاری كلاسهای كامپیوتر وهوشمند سازي  برای معلمين و دانش آموزان خواهد نمود. در سال تحصیلی 91-90 مهارت استفاده از واژه پرداز word     -      powerpoint    ومهارت " اطلاعات و ارتباطات " (اینترنت) برای دانش آموزان سال اول و دوم و سوم وپیش دانشگاهی تدریس خواهد شد . تهیه كتب كامپیوتر مهارتهای تعیین شده برعهده دانش آموزان است .

10-كلاس هوشمند :

مدیریت آموزشگاه در سال تحصیلی 91-90 در صورت وجود فضای كافی اقدام به تشكیل كلاس هوشمند "  كلاس درس هوشمند" خواهد نمود . جهت اطلاعات بیشتر در این زمینه  به وبسایت آموزشگاه   مراجعه نمایید .

11- تلفن ضروري هميار مدرسه  (طرح ياور آموزشي )  

 جهت مطلع نمودن اولیا از وضعیت تحصیلی، انضباطی و حضور و غیاب دانش آموزان و نیز اعلام برنامه های فوق العاده و دعوت به جلسات اولیاء می باشد.و همچنین وب لاگ  آموزشگاه مجهز به سیستم دریافت نظرات شما می باشد ، كه اولیاء محترم می توانند با ارسال مطالب و پیام های خود با آموزشگاه ارتباط برقرار كنند.  لازم است  اولیاء محترم هنگام ثبت نام تلفن همراه خود (ياور آموزشي ) را بطور دقیق و درست در پوشه ثبت نام  درج كنند .

12--ممنوع بودن تلفن همراه

طبق بخشنامه های صادره مبنی بر ممنوعیت استفاده از تلفن همراه و تجارب تلخ دراین زمینه در محیط های آموزشی، آوردن تلفن همراه به هر عنوان به آموزشگاه ممنوع بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد می شود.  . در صورت مشاهده تلفن همراه برای بار اول با كسر یك نمره انضباط ، و ضبط تلفن همراه به مدت یك ماه و در صورت تكرار با كسر 2 نمره انضباط، و  تلفن همراه طی صورتجلسه به حراست آموزش و پرورش  تحویل داده خواهد شد . اولیاء محترم و دانش آموزان در این مورد نهایت همكاری را با آموزشگاه داشته باشند، چون هیچگونه عذری در این رابطه پذیرفته نیست .

13-گزارش غیبت دانش آموزان به اولیاء از طریق مراجعه به مدرسه

جهت اطلاع اولیاء محترم از وضعیت غیبت و تاخیر فرزندشان ، اولیاء محترم بعد از غيبت دراولین فرصت(حداكثر 24 ساعت) جهت رسیدگی و توضیح علل غیبت با مدارك مثبته به آموزشگاه مراجعه نمایند، در غیر اینصورت غیبت و تاخیر فرزندشان غیبت غیر موجه تلقی شده و برابر آیین نامه انضباطی با دانش آموز برخورد خواهد شد. اولیاء محترمی كه به غیبت و تاخیرهای فرزندشان بی توجه بوده و به موقع آموزشگاه مراجعه نكنند، شورای آموزشی راساً در مورد فرزند آنها تصمیم گیری خواهد كرد

 

  14-برنامه های اردویی و بازدید :

 جهت توجه به نیازهای روحی و روانی دانش آموزان و مشاركت آنها در فعالیتهای گروهی و جمعی برای طول سال تحصیلی برنامه های اردوی( فرهنگی- تفریحی - سیاحتی-علمی و تحقیقاتی) درون شهری و برون شهری در نظر گرفته شده است .  برنامه های اردویی و بازدید به صورت جدی پیگیری خواهد شد

15- پیش آزمون های قبل از امتحانات نوبت :

جهت آماده سازی دانش آموزان برای  امتحانات پایانی هر  نوبت  ، قبل از شروع امتحانات با هماهنگی سرگروههای درسی آموزشگاه آزمونهای آمادگی برای تعدادی از دروس برگزار می شود. نمرات این آزمونها در دفتر كلاسی به عنوان نمره مستمر محاسبه می شود. هدف از اخذ این آزمونها ، كاهش اضطراب دانش آموزان، آشنایی با سوالات و مطالب مهم و ایجاد رقابت سالم می باشد.

16-كلاسهای تقویتی:

جهت تقویت بنیه علمی دانش آموزان و رسیدگی جدی به امر تحصیلی ، مدیریت آموزشگاه در نظر دارد از ابتدای سال تحصیلی برای دروس فیزیك ، ریاضی ، عربی ، ادبیات فارسی ، و زبان خارجه و ... كلاس های تقویتی منظم و مستمر با مشاركت فعال معلمین دوره دیده و مجرب برگزار كند.

17-كلاسهای فوق برنامه ویژه :

 جهت  ارضاء نیازهای تحصیلی، تحقیقی و علمی  دانش آموزان مستعد، نخبه و توانمند كه در سطح بالای تحصیلی قرار دارند ، كلاسهای ویژه ای در طول سال تحصیلی برگزار می شود. كلاسهای آماده سازی برای مسابقات آزمایشگاهی، مسابقات علمی " چگونگی تست زنی، آشنایی بیشتر با آزمونهای علمی " ، و آموزش رایانه و... از جمله این برنامه ها می باشد .

18- ایجاد وبلاگ كلاسی :

مدیریت آموزشگاه در نظر دارد حداقل برای دوكلاس درس به صورت آزمایشی اقدام به ایجاد و بلاگ كلاسی نماید این اقدام به منظور دسترسی بیشتر دانش اموزان به مطالب مهم درسی و بانك سوالات می باشد .

19-برنامه ملاقات اولیاء با دبیران :

جهت آشنایی بیشتر دبیران با وضعیت روحی، اخلاقی و جسمی دانش آموزان و كسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و همچنین آشنایی اولیاء با خصوصیات دبیران و شنیدن انتظارات آنها ، برنامه ملاقات حضوری بین اولیاء و دبیران در طول هفته در ساعت حضور دبيران در مدرسه  برگزار می شود. آموزشگاه از طریق ارسال  دعوت نامه اولیاء را درجریان زمان و مكان جلسه قرار می دهد، این ملاقاتها و صحبتهای اولیاء با دبیران كمك موثری به همكاران در شناخت بیشتر دانش آموزان می كند .

 

20-جلسات اولیاء با مسئولین آموزشگاه و مشاور:

 این جلسات بصورت زمانبندی شده  و با دعوت قبلی  انجام می گیرد و در آن مسئولین آموزشگاه به بیان نظرات، دیدگاههای خود در رابطه با مسائل آموزشی، اخلاقی و رفتاری دانش آموزان و همچنین مشاور در رابطه با برنامه ریزی برای مطالعه، ویژگیهای دوران نوجوانی و جوانی ... اطلاعاتی را به اولیاء می دهند. هدف اصلی این جلسات ، هماهنگی اولیاء با مسئولین آموزشگاه جهت شناخت ویژگیهای روحی و روانی دانش آموزان، شنیدن نكته نظرات اولیاء و نهایتاً تصمیم گیریهای لازم جهت ارتقاء علمی و آموزشی و اخلاقی ورفتاری دانش آموزان می باشد .

21- استفاده از كتابخانه آموزشگاه:

این آموزشگاه دارای كتابخانه مجهز بوده (بیش از5000 جلد كتاب) و با توجه به نیاز دانش آموزان انواع كتب در زمینه های علمی - آموزشی- كمك درسی- كتب كار- مذهبی- اجتماعی و... را تهیه كرده است. دانش آموزان علاقمند می توانند با عضویت در این كتابخانه ، كتب مورد نظر را از كتابخانه تحویل بگیرند.

22- دفترچه مروری برآموخته ویژه  تعطیلات نوروز:

 این دفترچه صرفاً برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تهیه شده و آزمونی است كه دانش آموزان از خودشان به عمل می آورند . دانش آموزان علاقمند بصورت اختیاری می توانند قبل از تعطیلات عید نوروز این دفترچه رااز وب لاگ آموزشگاه تهیه و در تعطیلات به آن پاسخ دهند. سوالات به دو صورت تستی و تشریحی از محتوای كتب تهیه می شود. بعد از عید پاسخ سوالات نیز در اختیار دانش آموز قرار داده می شود .  جهت رفع اشكال با ايميل دبيران در تماس باشند .

23- اخذ آزمون بعد از تعطیلات نوروز:

برای جلوگیری از ایجاد افت تحصیلی و ایجاد انگیزه مطالعه در دانش آموزان در تعطیلات نوروز  ، توسط گروههای درسی آموزشگاه برای هر ماده درسی تعدادی سوال (بصورت تستی و تشریحی ) طراحی  و قبل از تعطیلات نوروز در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد، دانش آموزان موظفند در طول تعطیلات نوروز به سوالات جواب داده و خود را برای آزمونهای كه از محتوای سوالات بعد از تعطیلات نوروز  به عمل خواهد آمد آماده كنند. نمرات این امتحانات بصورت نمره مستمر در دفتر كلاسی دانش آموزان ثبت می شود .

24- برگزاری رسمی كلاسهای فوق برنامه

به تناسب نیازهای درسی دانش آموزان حضور آنها در ساعات فوق برنامه ضروری است.

پایه اول

پایه دوم

پايه سوم

پایه پیش دانشگاهی

دروس ریاضی فیزیك-عربي - زبان

ریاضی 2 فیزیك-

حسابان جبرواحتمال –فيزيك 3

فيزيك-جبرواحتمال -حسابان

 اولياي محترم درصورت نياز فرزندان به كلاس هاي بيشتر با ايميل مدرسه  ويا شخصاً با مديريت آموزشگاه در تماس باشند .


دوشنبه هفدهم بهمن 1390 |
 

ابلاغ شیوه نامه معلمان نمونه

 

باسمه تعالي

باعنايت به ابلاغ شيوه نامه معلمان نمونه توسط قائم مقام وزير در ستاد بزرگداشت مقام معلم دبيران محترم (ثابت )مدرسه شايسته است .

شيوه نامه را از سايت www.tstc.medu.ir      دريافت  نموده با توجه به شيوه نامه مدارك مورد نياز تا تاريخ 25/11/90 به معاونت آموزشي آموزشگاه تحويل دهيد .به مداركي كه پس از اين تاريخ ارائه گردد هيچگونه امتيازي تعلق نمي گيرد .

مديريت دبيرستان


یکشنبه شانزدهم بهمن 1390 |
 

هدف های کلان سند تحول راهبردی آموزش و پرورش

 

بسمه تعالی

        هدف های کلان سند تحول راهبردی آموزش و پرورش

1.        تربیت انسانی مومن و متخلق به اخلاق اسلامی ، پرسشگر وفکور ، خلاق و کار آفرین و.....

2.       تنوع بخشی به محیط های یادگیری در فرایند تربیت رسمی و عمومی

3.      اصلاح محتوا ،ارتقای جایگاه و کیفیت علوم انسانی در نظام تربیت رسمی و عمومی

4.       افزایش مشارکت نظام تربیت رسمی و عمومی در رشد و تعالی کشور به عنوان نهاد مولد سرمایه فرهنگی و اجتماعی

5.      تغییر نگرش به آموزش و پرورش به عنوان سازمان فراگیر و نیروی اثرگذار اجتماعی در خدمت اهداف رشد وتعالی کشور (به ویژه اهداف فرهنگی و اجتماعی ) و پاسخگویی مسئولانه خصوصا " به نیازهای مستحدث و فوریت های جامعه

6.       افزایش مشارکت معلمان و متربیان در عرصه های دینی،فرهنگی،اجتماعی و سیاسی در سطح محلی و ملی با محوریت مدرسه

7.      افزایش نقش مدرسه به عنوان کانون پیشرفت محلی ،به ویژه در ابعاد فرهنگی-اجتماعی

8.      کمک به افزایش سطح توانایی های والدین در ایفای نقش تربیتی  متناسب با اقتضائات جامعه دانایی محور

9.       بسط عدالت در دسترسی به فرصت های تربیتی برخوردار از کیفیت ، برای آحاد جمعیت لازم التعلیم کشور

10.     تنوع بخشی  در ارائه خدمات و فرصت های تربیتی متناسب با مصالح جامعه ، نیازها و علایق متربیان در راستای تکوین هویت اختصاصی ایشان

11.     ارتقاء منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه ای منابع انسانی با تاکید بر معلمان

12.    باز تعریف سیاست های تربیت و نگهداشت معلمان با تاکید بر نقش آموزش و پرورش

13.   باز تنظیم اصول حاکم بر برنامه ی درسی تربیت  معلم (با تاکید بر کار ورزی ) و انطباق طسح شایستگی های حرفه ای معلمان موجود بر مقتضیات الگوی برنامه ی درس یدر نظامتربیت رسمی و عمومی

14.    برقراری الگوی جبران خدمات و تامین  رفاه نیروی انسانی در خور منزلت فرهنگیان با توجه به لزوم تمام وقت شدن آنان

15.   جلب مشارکت همه جانبه بخش عمومی و غیر دولتی

16.    افزایش مشارکت کلیه ی ار کان و عوامل سهیم و موثر در تربیت رسمی و عمومی

17.   کاهش تصدی گری در امور غیر حا کمیتی و تاکید بر نقش سیاست گذاری ،برنامه ریزی ،پشتیبانی و نظارت حاکمیت

18.   افزایش نقش شوراهای آموزش و پرورش استان،مناطق ومدارس در تقویت فعالیتهای تربیتی استان و منطقه و مدرسه در چارچوب سیاست ها و برنامه های ملی

19.    متناسب سازی فضای های تربیتی با ویژگی های متربیان و اقتضائات فرهنگ ایراتی- اسلامی و شرایط اقلیمی ،فرهنگی و جغرافیایی

20.    تامین ،تخصیص و تنوع بخش به منابع مالی ، متناسب با نیازهای کمی و کیفی نظام نظام تربیت رسمی و عمومی

21.    استفاده بهینه از تجهیزات و فناوریهای نوین

22.   بازنگری و باز مهندسی ساختارها و رویه ها

23.  توسعه و بهبود مستمر کیفیت نظام مدیریت و رهبری تربیتی در نظام تربیت رسمی و عمومی

24.   مدیریت منابع و مصارف در سیاستگذاری ، برنامه ریزی واجرا

25.  همراستایی سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های نظام کلان تربیتی کشور

26.   استقرار نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت در تربیت رسمی و عمومی

27.  تغییر و نو آوری در نظام تربیت رسمی و عمومی با رویکرد سازمان یاد گیرنده

28.  ارتقای کیفیت فرایند یاددهی یادگیری با تکیه بر فناوریهای جدید

29.   توسعه ی فضای (رویکرد) رقابتی سازنده و ارتقای کیفیت ارائه ی خدمات تربیتی بر اساس نظام معیار اسلامی

30.   توسعه ی ظرفیت پژوهش و نوآوری ، نظریه پردازی و مستند سازی تجربیات تربیتی بومی

31.   ارتقای سطح شایستگی های حرفه ای نیروی انسانی در طراز جهانی

32.  تامین کیفیت تربیتی در سطح ممتاز در منطقه و شا خص های جهانی

 


شنبه هشتم بهمن 1390 |
 

شرایط شرکت کنندگان در مرحله اول آزمون المپیادهای علمی کشور سال تحصیلی (91-90)

 

شرایط شرکت کنندگان در مرحله اول آزمون المپیادهای علمی کشور سال تحصیلی (91-90)

 دانش آموزان سال دوم و سوم دبیرستان می توانند در کلیه المپیادهای دانش آموزی امسال شرکت کرده و در صورت قبولی در دوره تابستانی المپیادهای علمی دانش آموزی شرکت نمایند. دانش آموزان سال اول دبیرستان می توانند به صورت آزمایشی در آزمون های المپیاد دانش آموزی سال تحصیلی 91-90 شرکت نمایند. از پذيرفته شدگان سال اول به منظور تشویق و آشنایی بیشتر با المپیاد دانش آموزی جهت شرکت در مرحله دوم اين المپیاد دعوت به عمل خواهد آمد. ولی برگزیدگان تابستاني تنها از میان دانش آموزان پایه دوم و سوم خواهند بود.

المپیاد

سال و رشته  تحصیلی

شرایطی مختص دوره تابستان که باید احراز کنند

ریاضی

دوم ریاضی فیزیک
سوم ریاضی فیزیک

نمره درس ریاضی(1) داوطلب کمتر از 15 نباشد.
معدل دروس ریاضی (2) و هندسه (1)داوطلب کمتر از 15 نباشد.

شیمی

سال دوم و سوم رشته
علوم تجربی و  ریاضی فیزیک

1- معدل دروس شیمی(1) وآزمایشگاه و شیمی(2) وآزمایشگاه داوطلب کمتر از 17 نباشد.
2- معدل دروس ریاضی (1) و ریاضی (2) داوطلب کمتر از 15 نباشد.
3- معدل دروس فیزیک(1) وآزمایشگاه و فیزیک (2) و آزمایشگاه داوطلب کمتر از 16 نباشد.

فیزیک

سال دوم، سوم رشته ریاضی فیزیک

1- معدل دروس فیزیک(1)وآزمایشگاه و فیزیک (2) و آزمایشگاه داوطلب کمتر از 16 نباشد.
2- معدل دروس ریاضی (1) و ریاضی (2) داوطلب کمتر از 15 نباشد.

کامپیوتر

دوم وسوم ریاضی و فیزیک
دوم و سوم کامپیوتر شاخه فنی حرفه ای و کاردانش

نمره درس ریاضی (1) و (2) داوطلب کمتر از 15 نباشد.


نمره درس ریاضی (1) و(2) داوطلب کمتر از 15 نباشد.

زیست شناسی

سال دوم، سوم علوم تجربی

معدل دروس علوم زیستی و بهداشت سال اول دبیرستان و زیست شناسی و آزمایشگاه (1) کمتر از 16 نباشد.

ادبی

دوم و سوم علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
سال دوم و سوم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

معدل دروس زبان فارسی (2) و ادبیات فارسی (2) داوطلب کمتر از 16 نباشد.معدل دروس زبان فارسی (2) و ادبیات فارسی (2) داوطلب کمتر از 18 نباشد.

نجوم و اختر فیزیک

دوم و سوم رشته ریاضی فیزیک

1- معدل دروس فیزیک(1) و آزمایشگاه و فیزیک (2) و آزمایشگاه داوطلب کمتر از 16 نباشد.
2- معدل دروس ریاضی (1) و ریاضی (2) داوطلب کمتر از 15 نباشد.

دانش آموزان واجدالشرايط جهت ثبت نام وراهنمايي به معاون فن آوري سركار خانم غلامي  تا تاريخ شنبه 1/11/90مراجعه نمايند.


چهارشنبه بیست و هشتم دی 1390 |
 

فراخوان تجربيات خلاق آموزشي

دبيرستان هيأت امنايي سيماي فرهنگيان در نظر دارد مسابقه ای تحت عنوان  تجربیات خلاقانه ی آموزشی در سال تحصیلی 91-1390با اهداف ذیل  برگزار نماید:

اهداف :

1-بستر سازی روحیه ی خلاقانه در روند تدریس

2-ارتقاء جایگاه  تفکر و اندیشه های خلاقانه با حمایت از همکاران خلاق

3- بهبود روش های سنتی با بکارگیری شیوه های نوین در تدریس

4-  تغییر و نوگرایی در شیوه های ارزشیابی

دانش آموزان

5- نهادینه نمودن اندیشه ها و تجارب مفید معلمین در جهت پرورش روحیه خلاقانه روش های تدریس

6- فراهم نمودن زمینه ی تبادل  تجربیات عملی  در بین همکاران

7- ارتقاء رشد وپیشرفت همکاران با تقویت خود شکوفایی وایجاد باورهای دینی  وانتقال آن به مربیان ودانش آموزان

محورهای پیشنهادی :

ارائه ي شیوه های خلاق ونوین برای تدریس یک موضوع خاص و یا طراحی آموزشی وتدریس آن موضوع درکتاب درسی

ارائه ي روشی خاص وخلاق جهت تثبیت یادگیری یک موضوع درسی

نحوه ارائه شیوه های مبتکرانه در ارزشیابی های گروهی وفردی ،تشخیصی وتکوینی

ارائه ی نرم افزارهای آموزشی حاوی تجربه های عملی در آموزش مفاهیم

ارائه ي شیوه عملی وکارآمد در مبارزه با یکی از مشکلات آموزشی که معلم با آن مواجه است .

راهكارهاي تازگي وطراوت در آموزش وپرورش با اجراي شدن سند تحول بنيادين

هر تجربه وابتکار شخصی شما که در زمینه آموزش  درس وكيفيت بخشي واثربخشي  (نواندیشی وخلاقیت ) یا ارزشیابی مؤثر بوده ونتایج جالب وکارآمدی به دنبال داشته است واکنون شما تمایل دارید آن را به عنوان یک تجربه موفق در اختیار دیگران قرار دهید، می تواند محور طرح واثر شما قرار بگیرد.

شرایط :

v     1-کلیه دبیران وهمكاران دبيرستان وپيش دانشگاهي می توانند در این فراخوان شرکت نمایند .

v    2-چون اهداف فراخوان در ارتباط با تجارب علمی وعملی آموزش خلاق و ارزشیابی می باشد و مبتنی بر اجرای تجارب نتیجه بخش است لذا  مقاله ها ودست سازه‌ها ونرم افزارهای آموزشی و لوح‌هاي فشرده اي پذیرش می شود که در برگیرنده تجربه های علمی وعملی مؤثر همکاران باشد .

مراحل :

v     1-داوری آثار رسیده در آموزشگاه با توجه به فرم امتیاز دهی  انجام گرفته  و نفرات برگزیده مشخص می شوند .

v     2- پس از بررسی آثار رسیده و داوری با توجه به فرم امتیاز دهی ، نفرات برگزیده معرفی می گردند .

v     3-زمان انجام حداکثر تاتاریخ30/10/1390خواهد بود. از برگزيدگان تقدير بعمل مي آيد و هدايايي تقديم مي شود .

 


سه شنبه سیزدهم دی 1390 |
 

طرح هميار معلم

طرح همیار معلم،در دبيرستان سيماي فرهنگيان  اجرا می گردد

 راههای موفقیت دانش آموزان در امر تحصیل اینست که خود آنها در امر فراگیری دروس مشارکت داشته واز یادگیری لذت ببرند ویکی از این راهها استفاده از روشهای فعال تدریس است که امسال طرح همیار معلمی از سوی مدیریت آموزش وپرورش ناحیه یک  زاهدان با همکاری دبیران محترم ودانش آموزان مستعد وکوشا گرفته شودوباجدیت این مسئله پیگیری واجرا گردد.

اهداف این طرح:

1-    استفاده از توانمندی دانش آموزان برای رشد خویش وهمسالان

2-    تقویت نگرش انسانی واحساس مسولیت نسبت به سرنوشت دیگر دانش آموزان.

3-    تقویت وپرورش روحیه خود باوری،مسولیت پذیری ،تصمیم گیری ومهارت فردی.

4-    استفاده از همیار معلم در شناسایی مشکلات علمی وتحصیلی وکمک به رفع آن ها در آموزشگاه

5-    اموزش و انتقال برخی مفاهیم و موضوعات درسی به دانش آموزان

اهداف طرح همیاران معلم بشرح ذیل می باشد:

الف - بهره گیری ازتوانمندی تحصیلی دانش آموزان ممتاز هردرس به منظور رفع اشکالات درسی از سایر دانش آموزان

ب- نهادینه کردن فعالیتهای گروهی و ارتقا کیفی تعا مل اجتماعی دانش آموزان

ج- تقویت اعتماد به نفس

*شرایط لازم حهت احراز سمت همیار معلم:

الف- اخذ نمره 20 از انضباط

ب-معدل كل 18 به بالا در سال گذشته

ب- معدل کل 18به بالا در نیم سال اول

ج- اخذ نمره 18به بالا از درس مربوطه

* زمان اجرای طرح :

16/9/90لغایت 12/2/9۱

*تعداد جلسات در هر درس:

12 جلسه

*تعداد دانش آموزان هر کلاس:

حداقل 5 نفر

*حضور کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه که درنیمسال اول، نمره پایانی آنهاازدروس مشمول این طرح (ریاضی – فیزیک – شیمی- زبان خارجي )کمتر از13.50 می باشد در کلاس های فوق الزامی است. سایر دانش آموزان نیزدر صورت تمایل می توانند با هماهنگی همیاران معلم در کلاس ها حاضر شوند.

 

 

شرایط لازم جهت احراز سمت همیار معلم:

الف- اخذ نمره 20 از انضباط

ب- معدل کل 18.90 به بالا در نیم سال اول

ج- اخذ نمره 19.50به بالا از درس مربوطه

د- میانگین عملکرد داوطلب در سه مرحله آزمون مرآت در درس مربوطه 70 در صد به بالا باشد.

پنج عنصر یادگیری مشارکتی (همیار معلم)

1-  وابستگی متقابل مثبت

2- تعامل رو در رو

3-  پاسخگویی انفرادی و گروهی

4-  مهارت های میان فردی و گروه  کوچک

5- فرایند گروهی 

 

چرا  از روش همیار معلم استفاده می کنیم؟

 تحقیق نشان داده است که فنون یادگیری مشارکتی موجب :

• ارتقا یادگیری و موفقیت علمی دانش آموز می شود .

• ارتقای حافظه ی دانش آموز می شود .

• افزایش رضایت دانش آموز با تجربه ی یادگیری هایشان  می شود.

•توسعه ی مهارت های دانش آموزان  در ارتباط شفاهی می شود.

• توسعه ی  مهارت های اجتماعی دانش آموزان می شود.

 

رویکردی که در کلاس های درس  دبيرستان  استفاده مي  شود.در سه کلمه زیر خلاصه می شود:

think-pair- share                               

یکی از ساده ترین - اما موثرترین - روش هایِ مشارکتی و همیار در کلاس استفاده از روشِ THINK - PAIR - SHARE است. در این روش دانش آموزان یاد می گیرند که یک پرسش می تواند پاسخ هایِ گوناگونی داشته باشد و برای حل یک مسئله راه هایِ متفاوتی وجود دارد.این روش دانش آموزان را به گفتمان و تحمل دیدگاه های دیگران تشویق می کند. همچنین این روش به دانش آموزان در پردازشِ اطلاعات، بهبود و پیشرفتِ مهارت هایِ ارتباطی و گفتاری کمک می کند بنابراین دانش آموزان بدون ترس و واهمه یِ مسخره شدن دیدگاه هایِ خود را در کلاس به اشتراک می گذارند. به نوعی تلاش می کنم که  تفکر واگرا را در آنها پرورش دهم  و به آنها آموزش دهم که برای حل یک سوال می توانند از راه حل های متفاوتی استفاده کنند. 

 

روش کار:

THINK

1.  ابتدا پرسش و یا موضوعی را مطرح می کنيم و  از دانش آموزان می خواهيم   تا در مدت زمان 2 تا 3 دقیقه درباره یِ پرسش و یا موضوع مورد نظر  بیاندیشند.

PAIR

2. در پایان زمان تعیین شده، دانش آموزان پاسخ ها و یا اطلاعات  خود را در گروه های کوچک که حداقل از 2نفر و حداکثر از 5نفر تشکیل می شود  با یکدیگر در میان می گذارند و به بحث می پردازند(10تا15 دقیقه) .

SHARE

3. سپس  تعدادی از دانش آموزان را  - به طور تصادفی – از هر گروه صدا می زنيم ویا از مسئول هر گروه می خواهيم  تا پاسخ هاِ  و یا اطلاعات گروه خود را نسبت به موضوع مورد نظر را با کلاس به اشتراک گذارند. 

هدف درس را براي دانش آموزان بازگو مي كنيم.


دانش آموزان! امروز می خواهیم با کمک هم در باره یِ موضوع ............... مطالبی یاد بگیریم. پیش از این که من سوالی بپرسم به این موارد خوب دقت کنید:

۱.  شما 10 الی 15 دقیقه وقت دارید تا به دقت به پرسشِ  و یا موضوع مطرح شده بیاندیشید.

۲. پاسخ ها ی احتمالی و اطلاعات ِ خود - که فکر می کنید درست است در گروه های خود با  یکدیگر در میان بگذارید و درباره یِ آن ها بحث کنید.

۳. نتیجه یِ  بحث ِخود را با کلاس به اشتراک گذارید. 

اکنون به این پرسش دقت کنید:

درباره یِ واژه یِ  مثلا "  ش.م.ر" چه می دانید؟

دانش آموزان - بی آن که با یکدیگر صحبت کنند - درباره یِ پرسش می اندیشند. پس از پایانِ وقتِ 2تا3  دقیقه پاسخ ها  و اطلاعات ِ خود را در گروه  در مدت 10الی 15 دقیقه با یکدیگر به بحث می گذارند. سپس یکی از دانش آموزان را به تصادف صدا می زنيم: آیا شما به نتیجه ای رسیدید؟

 

یکی دیگر از روش های ساده یِ مشارکتی و همیار،  تحت عنوان روش RoundRobin می پردازم که از آن در کلاس های درس استفاده می شود. در این روش تاکید بر گفتگو است و همه یِ دانش آموزان فرصتِ اندیشیدن ، بیان دیدگاه های ِ  خود و ابراز وجود دارند. دانسته ها و ایده ها در گروه به بحث گذاشته می شود  ، اندیشه ها نقد و بررسی می شود و در پایان اندیشه های بهتر و منطقی با دیگر گروه ها  به اشتراک گذاشته می شود. بنابراین همه یِ دانش آموزان فرصتی برابر برای مشارکت در فرایند آموزش در کلاس دارند. 

 

در این بخش دانش آموزان گروه بندی شده اند(گروه های 2تا 5 نفره) و قانونِ کارِ گروهی را فرا گرفته اند و پذیرفته اند که:

۱. به نوبت و آرام با یکدیگر گفتگو کنند.

۲. به دیدگاه های یکدیگر با حوصله و با دقت گوش دهند.

۳. با احترام با دیدگاه هایِ دیگران برخورد کنند.

۴. اگر فردی در گروه کمک خواست، به او یاری دهند.

۵. یکدیگر را در انجام دادن کارِ فردی و گروهی تشویق کنند.

۶. درباره یِ چگونگیِ بهبود و پیشرفتِ کار با یکدیگر گفتگو کنند.

روش کار:

۱. دانش آموزان به گروه هایِ  2تا 5 نفری تقسیم می شوند.( هر دانش آموز در گروهِ خود با شماره ای مشخص شده است.)

۲. سوالی از آنها  می پرسم - که می تواند چند پاسخ داشته باشد - و از دانش آموزان می خواهيم درباره یِ آن بیاندیشند.

۳. دانش آموزان هر گروه ، به نوبت پاسخ هایِ خود را شفاهی مطرح می- کنند. ( در گروهِ خود )

۴. پس از پایان وقت مشخص شده، شماره ای را - تصادفی - می گویم. همه یِ دانش آموزانی که آن شماره را دارند، بلند می شوند و برایِ بیان پاسخ هایِ خود به جلو کلاس می روند و پاسخ ها به بحث و گفتگو گذاشته می شود.

 

مثال :

۱. درس امروز را  که قبلا در منزل یا خلاصه کرده اید و نکته ها و سوال های  مهم و اصلی آن را بیان کنید.

۲. آنچه را که از درس امروز فرا گرفته اید، بگویید.

یادآوری:

این روش به صورت شفاهی اجرا می شود.

 

نتیجه گیری :

این طرح هم اکنون در کلیه ی کلاس های سال اول ودوم وسوم دبیرستان  سيماي فرهنگيان در حال اجرا  می باشد . در نوبت اول این طرح در کلاس ها به طور جدی برگزار شد که نتیجه آن پایین بودن تعداد کسانی بود که در این درس نمره ا ی کمتر از 10 گرفته بودند.

با اجرای این طرح در کلیه کلاس ها شور و نشاط فوق العاده ای در آنها برای انجام فعالیت های گروهی و همچنین یادگیری مشارکتی احساس می شود.  

 

ارزش انسان به داشته هایش نیست ، به چیزی است که آرزوی به دست آوردنش را دارد.

 

 


دوشنبه پنجم دی 1390 |
 

گزارش عملکرد انجمن اولیامربیان

 

گزارش عملكرد انجمن اولياء ومربيان دبيرستان وپيش دانشگاهي دخترانه سيماي فرهنگيان

سال تحصيلي 91-90

هفته پيوند تجديد ميثاق بين اولياء و مربيان است

هفته پیوند اولیا و مربیان، بهترین فرصت برای فراهم کردن زمینه های تحقق همکاری و همدلی میان خانه و مدرسه است 

 پیوند اولیاء ومربیان ،میثاق با ارزشهای اسلامی

پیوند اولیاء ومربیان ، هفته پیوند را می توان نقطه عطفی در فعالیتهای انجمن اولیاء ومربیان به شمار آورد ،تاکید بر مفهوم واژه پیوند در ارتباط میان اولیاء ومربیان بیانگر این واقعیت است که امروزه اقدامات وفعالیتهای تربیتی را نمی توان تنها در درون مدرسه ویا خانه محدود نمود.

تمهيد مقدمات جهت هفته پيوند

 اولين جلسه  انجمن اولياء مربيان

زمان : روز یکشنبه  10/7/90

مکان : نمازخانه دبیرستان 
ساعت : 15لغايت  17بعد از ظهر

 

با ياري خداوند متعال اولين مجمع عمومي آموزشگاه در مورخه 10/7/90 رأس ساعت 15 باحضور 397 نفر از اولياء دانش آموزان وهمكاران محتر م در نمازخانه آموزشگاه تشكيل گرديد كه گزارش اهم فعاليت هاي انجام شده به شرح ذيل مي باشد .

*همخواني قرآن توسط دانش آموزان مدرسه

*سرود جمهوري اسلامي

*قرائت مقاله

*قرائت شعر در رابطه با انجمن اولياء مربيان توسط دانش آموز زارعي

ارایه گزارش بیلان کاری سال گذشته توسط مديريت مجتمع شهداي فاطميه

 

*ارائه گزارش از اطلاعات آموزشگاه كلاس ها وتعداددانش آموزان   وتعدادكاركنان اداري آموزشي وتشكر ازعملكرد همكاران  كسب رتبه هاي علمي –آموزشي وپرورشي  در سال گذشته  وتشكر از زحمات انجمن سال گذشته وتشريح برنامه سالانه سال تحصيلي جديد توسط مديريت آموزشگاه  از وانتظارات اولياء دبيرستان  از انجمن و....

 

 

قسمتي از  موارد مطرح شده :حضور والدین در مدرسه باعث آشنایی بیشتر آنهابا مشکلات وعلایق ،دیدگاه ها،افکارو گرایشهای رفتاری فرزندان می شودو بدین ترتیب با آگاهی بیشتری

 

در حل مسائل مربوط به فرزندان شرکت می کنند. . تضاد ارزشی عدم هم نوایی دانش آموز با خانه یا مدرسه به نفع دیگری تمام نمی شود،بلکه موجب روی گردانی دانش آموزان،هم ازخانه وهم از

 

مدرسه می گردد. شخصیت فرزندان خود را گرامی بدارید و آنها را نیکو تربیت کنید تا مورد رحمت خداوند واقع گردید. (پیامبر اسلام ص)

همکاری نزدیک اولیاءومربیان می تواند خانه ومدرسه را به مرکز تربیت و تزکیه واقعی تبدیل کند ( شهید رجایی)

 وتشريح  اهداف انجمن اولیاء ومربیان  

1- جلب توجه افکار عمومی نسبت به اهمیت و ضرورت مشارکت و هم سویی میان اولیاء ومربیان در نظام تعلیم وتربیت

2-ایجاد ارتباط و تعامل مناسب میان اولیاء ومربیان و مسولین محلی

3-فراهم نمودن زمینه مناسب ظرفیت ها و توانای والدین در توسعه فعالیت های تربیتی  و..

 

*نصب پلاكارد با مضامين ارتباط خانه مدرسه برسر در آموزشگاه

 

 

*دعوت از اولیاء دانش آموزان به صورت کتبی جهت کاندید شدن در انتخابات انجمن اولیاء و مربیان آموزشگاه

 

*انتخاب اعضاي اصلي وعلي البدل

*پذيرايي 

ودر پايان جلسه با ذكر دعا وصلوات خاتمه يافت .

 

 

 گزارش هفته پيوند اولياء مربيان  وهفته بهداشت رواني وكاهش بلاياي طبيعي

1. ستاد برنامه ریزی وبرگزاری هفته پیوند اولیاء ومربیان دبيرستان وپيش دانشگاهي سيماي فرهنگيان چهارشنبه13/ 7/90دفتر اموزشگاه

تشکیل ستاد برگزاری هفته پیوند اولیا ومربیان:
مدیریت و رئیس ستاد:
معاون آموزشي ودبیر اجرایی :
معاون پرورشي:

نماینده معلمین:

نماینده انجمن:حمزه ملاشاهي  واعضاي اصلي وعلي البدل انجمن


2.تشکیل جلسه با ستاد در روز      13/7/90

درموردبرنامه های اجرایی در هفته پیوند
3.نصب روز شمار هفته پيوند اوليا ومربيان در تابلوي اعلانات دبيرستان


4.اعلام تبريك اين هفته به تمام اوليا  آموزشگاه

5-.جلسه ي نماينده هاي كلاسها باكادر اجرايي مدرسه در روز چهارشنبه 20/7/88    

6-.نواختن زنگ پيوند در روز اول هفته پيوند يكشنبه 24/7/90 با حضوررئيس  انجمن  مديريت مجتمع  ومديريت آموزشگاه وعوامل اجرايي ودانش آموزان مدرسه

7.سخنرانی یکی از اعضای انجمن در خصوص اهمیت ارتباط خانه ومدرسه

8-.تهیه دعوت نامه مناسب جهت دعوت از اولیا

9-.تهيه بروشور در خصوص هفته بهداشت رواني و توزيع آن

10-شناسایی مهارتها و تخصص اولیاء با توجه به فرم مخصوص به منظور مشارکت اولیاء در اداره مدرسه

11-تهیه پلاکارد و بروشور  وتراكت مناسب

 

12-بر پایی نمایشگاه بهداشت وروان باهمكاري مشاورين ومربي بهداشت مدرسه

 

13-ثبت  فعالیتهای آموزشگاه به صورت بروشور توزيع دربين اولياء

14-اجرای برنامه های فرهنگی و هنری

15--ارایه گزارش بیلان کاری سال گذشته توسط مدیریت مدرسه

16-سخنرانی مديريت آموزشگاه در باره مسایل تربیتی

17-سخنراني آقاي بولاغ كارشناس مشاوره اداره بمناسبت هفته پيوند اولياء مربيان وهفته بهداشت روان

18-سخنراني وكارگاه آموزشي كارشناس هلال احمر به مناسبت هفته كاهش بلاياي طبيعي

مصاحبه با آقاي مصفا

19-كارگاه آموزشي پيرامون كاهش بلاياي طبيعي جهت دانش آموزان سال سوم دبيرستان  

اهداف انجمن اولیاء ومربیان

1- جلب توجه افکار عمومی نسبت به اهمیت و ضرورت مشارکت و هم سویی میان اولیاء ومربیان در نظام تعلیم وتربیت

2-ایجاد ارتباط و تعامل مناسب میان اولیاء ومربیان و مسولین محلی

3-فراهم نمودن زمینه مناسب ظرفیت ها و توانای والدین در توسعه فعالیت های تربیتی

 

 

برنامه های ویژه انجمن اولیاء ومربیان دبيرستان وپيش دانشگاهي سيماي فرهنگيان

 

 

1- برگزاری دوره های آموزش خانواده به صورت فراگیر و عمومی

2- ایجاد پایگاه مشاوره خانواده در مدرسه با حضور دبیرا ن مجرب و آشنا با امور مشاوره

3- اختصاص شماره تلفن پل ارتباطی اولیاء ومربیان   وانتخاب هميار مدرسه توسط اولياء دانش آموزان      

4-مشارکت فعال وموثر اولیاء در اداره امور مدرسه

5- تشکیل جلسات مشترک انجمن اولیائ ومربیان و شورای دبیران

6-تقدیر از اولیاء فعال و اعضای انجمن سال گذشته

7- استفاده از تخصص و مهارت اولیاء

     8   -برگزاری مسابقه بین اولیاء در روز جهانی خانواده

9- تشکیل صندوق پیشنهادات اولیاء

10-تلاش در جهت جذب داوطلبانه مالی اولیاء و خیرین

11- همکاری و مشارکت اولیاء با مربیان در جهت غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان

     12-شور ونشاط دانش آموزان در اداره امور مدرسه وبرگزاری انتخابات شورای دانش آموزي

     13-شناسایی تخصص ها ومهارتهای اولیاء در امورات اجرایی مدرسه

     14-تمهیدات لازم جهت برگزاری هفته پیوند وانتخابات انجمن اولیاء ومربیان

 

 

 

پیشنهادات اعضای انجمن در اولین جلسه

 

1- واگذاری مسولیت به دانش آموزان

2- در نظافت عمومی مدرسه از دانش آموزان کمک گرفته شود .

3- دانش آموزان تلاشگر در زمینه آموزشی  پرورشی مورد تشویق قرار گیرند.

4- کلاس های آموزش خانواده به صورت عمومی برگزارشوند ( مجمع عمومی)

5-موارد کلاس های آموزش خانواده ضبط وبه صورت سی دی در بین تمام دانش آموزان توزیع شود.

 

 

 

چگونگی ترکیب اعضای انجمن آموزشگاه در سال تحصیلی 91-90

1- حمزه ملاشاهي          رییس انجمن    لیسانس قضايي

2- حسن عنايتي           نایب رییس      پزشك متخصص

3- پرويز پيري              منشي ورابط       كارشناس

4-عليرضا اسلامي فر     عضو انجمن     دكتراي الهيات استاد دانشگاه 

5- محمد نزهتي پور عضو انجمن            ليسانس      كارمند اداره برق

6-عباس زيد آبادي عضو انجمن ليسانس        فرهنگي

7- احمد علي آزوغ  عضو انجمن ديپلم          راننده تاكسي

8-ابراهيم عباسي عضو انجمن                   ديپلم    شغل آزاد

9-زهرا مير  عضو انجمن                 فوق ديپلم وفرهنگي

10-سلطانعلي شهرياري عضو انجمن           ديپلم شغل آزاد

11-مرضيه پهلوان راد عضو انجمن           ديپلم   شغل آزاد

12-خانم داوطلب  عضو انجمن  مشاور وكارياب

13-فاطمه عبدي  عضو انجمن ديپلم خياط 

 


جمعه بیست و نهم مهر 1390 |
 

برنامه سالانه دبيرستان وپيش دانشگاهي دخترانه سيماي فرهنگيان

 

برنامه سالانه دبيرستان  وپيش دانشگاهي دخترانه سيماي فرهنگيان

سال تحصييلي 91-90

بر نامه سالانه

1-1- تنظيم و تدوين برنامه متناسب با مقتضيات و شرايط مدرسه

2-1-تصويب برنامه سالانه در شوراي مدرسه و تنظيم صورتجلسه مربوطه

3-1-پيش بيني هاي لازم در جهت نحوه اجراي هرچه بهترآن و تنظيم تقويم اجرايي طرح ها و برنامه هاي مصوب

4-1-هدفگذاري شاخص هاي آموزشي ازجمله درصد قبولي،ميانگين نمرات و... در برنامه سالانه

 برنامه هفتگي

1-2- توزيع مناسب دروس در طول هفته

2-2-تنظيم برنامه براساس دانش آموزمحوري

 شوراي معلمان و مدرسه

1-3- تدوين برنامه زمانبندي تشكيل جلسات سالانه شوراها

2-3- مشخص كردن دستور جلسات شوراها به تفكيك هر جلسه در برنامه زمانبندي تدوين شده

3-3- پيش بيني زمان و محل مناسب براي برگزاري جلسات شورا ها

4-3- اداره كرد شورای دبیران توسط دبیران ، به نوبت

5-3- تنظيم صورتجلسا ت توسط دبير جلسه شامل (دستور جلسه،خلاصه و اهم مذاكرات در ارتباط با دستورجلسه،مصوبات و تاريخ اجراي آنها،مسئول  پي گيري مصوبات،ثبت گزارشي از اقدامات مصوبات جلسه قبل)

6-3- تناسب دستور جلسات با مدت زمان جلسه ( براي يك جلسه يك ساعته حداكثر 2دستور)

7-3- تعيين زمان تشكيل ودستورجلسات با نظر همكاران

8-3- بررسي و پيگيري مصوبات بطور مستمر تا حصول نتيجه در جلسات بعدي شورا ها

9-3- اتخاذ تدابير لازم براي شركت تمامي همكاران در جلسات

10-3- توجه به شرح وظايف شوراي مدرسه و شوراي معلمان مندرج در آيين نامه اجرايي مدرسه در تعيين دستور جلسات

11-3- برنامه ريزي و نظارت برتشكيل جلسات معلمان هم رشته به طور مستمر

12-3- تصويب بودجه بندي پيشنهادي شوراي معلمان براي كتب درسي در شوراي مدرسه و ابلاغ به همكاران جهت اجرا

13-3-دعوت از اساتيد،صاحبنظران ،كارشناسان و همكاران موفق شاغل ،بازنشسته واوليامتخصص به جلسات شورابه تناسب موضوع و دستورجلسه

14-3- مشخص كردن ساعت شروع و اختتام ، دستورجلسه وسايرتوصيه ها در دعوتنامه ها

15-3- تشكيل شورای دبیران در قالب بازديدهاي علمي وآموزشي(خارج ازمدرسه)

16-3- تجليل از معلمان موفق وتلاشگردرجلسات و ايجاد فرصت براي طرح رازورمزموفقيت

17-3- ايجادجوصميمي ومناسب براي تبادل نظروتصميم گيري ومشاركت تمامي اعضاي شورا

18-3- فراهم كردن وسايل سمعي وبصري،وايت بردو... درجلسات براي استفاده همكارانوفراهم نمودن نوارهاي گوناگون در رابطه با قرآن ومسائل ديني

19-3- مديريت وقت وموضوع درجلسات براي استفاده بهينه اززمان

20-3-پذيرايي مناسب ودرشان همكاران

21-3- ارسال خلاصه اي از صورتجلسات به صورت سه ماهه به اداره براساس ماده 26 آيين نامه اجرايي مدارس

22-3-مشخص كردن سرگروه آموزشي هر درس به تفكيك رشته وتهيه گزارش ماهانه وارسال آن به اداره در پايان هرماه

پوشش تحصيلي وشناسايي دانش آموزان مستمند

1-4شناسايي اسمي دانش آموزان مشكل دار

2-4اقدامات عملي درجذب دانش آموزان بازمانده از تحصيل به علت تعصبات خانوادگي

3-4نگهداشت دانش آموزان وصحبت با اولياءوجلوگيري از ترك تحصيل وپي گيري ترك تحصيل كنندگان

تهيه وتوزيع لباس وكفش وكتاب هاي كمك آموزشي وكنكوري ولوازم التحرير به صورت رايگان براي آنان از محل مشاركت هاي مردمي

4-4 كمك به شركت دانش آموزان در كلاس هاي كنكور وتقويتي وجبراني وآزمون هاي پيشرفت تحصيلي و...

ارتباط با اوليا

1-5- تدوين برنامه سالانه جلسات انجمن اوليا ومربيان

2-5- تشكيل بموقع جلسه تعيين اعضاي انجمن اوليا

3-5- مشاركت دادن واقعي اوليا در امور مدرسه براساس تخصص های آن ها

4-5- اطلاع رساني بموقع به اوليادرموردنتايج ارزشيابي مستمر دانش آموزان ووضعيت تحصيلي و تربيتي آنها( برابر تبصره 7ماده 5 آيين نامه ارزشيابي تحصيلي تربيتي )

5-5- برنامه ريزي براي دريافت نمره اوليا در ارزشيابي مستمرفرزندشان (برابرتبصره 3 ماده 5 آيين نامه ارزشيابي تحصيلي تربيتي)

6-5-ارائه گزارش كاملي از عملكرد مالي در دو نوبت توسط مدير به تمامي اوليا بصورت مكتوب

7-5-ارزيابي ميزان مشاركت وارتباط تنگاتنگ اوليا در امور مدرسه براي تقدير ازاولياي فعال درمناسبت هاي مختلف

 طرح درس

1-6-  پيگيري تدوين طرح درس روزانه با استفاده از روش هاي فعال تدريس

2-6- نظارت براستفاده از طرح درس روزانه توسط همكاران

3-6- ارائه ي بازخورد به همكاران توسط مدير و معاونين درموردتدوين محتوا و استفاده از طرح درس

 دفاتر ثبت فعاليت هاي آموزشي (دفاتر نمره)

1-7- نظارت بر ثبت نمرات و فعاليت هاي انجام شده توسط همكاران

2-7- نظارت بر تنظيم و تكميل كليه صفحات ضميمه توسط همكاران (بودجه بندي،برنامه،گروه بندي،ملاقات با اوليا و ...)

3-7- بررسي مستمر دفاتر توسط مدير و معاونين وارائه ي بازخورددرصفحات ويژه پيش بيني شده درآخر دفاتر

 كارگاه و آزمايشگاه

1-8- تهيه وسايل آموزشي مورد نيازبا نظر خواهي از همكاران

2-8- تدوين برنامه زمانبندي حضور دانش آموزان كلاس ها در آزمايشگاه و كارگاه

3-8- برنامه ريزي براي استفاده بهينه از وسايل موجود

4-8- اهتمام در تنظيف و نگهداري وسايل موجود

5-8- ثبت گزارش فعاليت هاي انجام يافته دردفاتر مربوطه توسط همكاران بامشاركت دانش آموزان

6-8-برنامه ريزي براي استفاده از وسايل دست ساخت معلمان و دانش آموزان

7-8-برگزاري نمايشگاهي ازوسايل دست ساخت معلمان و دانش آموزان

8-8-نگهداري ازوسايل دست ساخت معلمان و دانش آموزان در محل مناسبي از مدرسه

9رسانه هاي آموزشي

1-9- در دسترس بودن رسانه ها( تلويزيون- ويدئو-كامپيوتر- اورهد و...)براي استفاده همكاران

2-9- برنامه ريزي سالانه جهت استفاده بهينه همكاران ازرسانه هاي موجود

3-9- تهيه فيلم ، CD   ونرم افزارهاي آموزشي بانظرخواهي ازهمكاران

4-9- آموزش نحوه استفاده از رسانه هاي موجود مدرسه در جلسات معلمان

 نظارت و ارزيابي

1-10- تدوين برنامه بازديدمدير و معاونين از كلاس درس همكاران در طول سال تحصيلي

2-10- بازديد مستمر مدير و معاونين از كلاس درس همكاران براساس برنامه تدوين شده

3-10- ثبت نتايج بازديد در فرم هاي مخصوص ارسال شده (فرم براي يك جلسه ي درسي طراحي شده است)

4-10- ارائه بازخورد كتبي به همكاران پس از بازديدوتجزيه وتحليل نتايج بازديد

5-10- برنامه ريزي براي نظارت همتا(نظارت معلم به وسيله معلم ديگر)

 تجزيه و تحليل نتايج امتحانات

1-11- استخراج درصد و ميانگين نمرات به تفكيك دروس بصورت مقايسه اي با سال هاي قبل

2-11- تجزيه و تحليل نتايج براي شناسايي نقاط قوت و ضعف

3-11- بررسي و پيش بيني راهكارهاي عملي جهت جبران ضعف ها و مشكلات احتمالي موجود با مشاركت همكاران ، دانش آموزان و اولياي آنان

4-11- ارائه بازخورد به همكاران براساس تجزيه و تحليل نتايج

5-11- ترسيم نمودار درصد مقايسه اي به تفكيك پايه، درس و نصب آن در محل مناسبي از دفتر

6-11- صدور كارنامه آموزشي براي معلمان

7-11- تنظيم طرح هشدارونصب آن در كليه كلاس ها

8-11- هدف گذاري درمورددرصدقبولي وميانگين نمرات درعقد قراردادباهمكاران براي تلاش هرچه بيشتردرجهت تحقق آنها

 تامين منابع علمي و آموزشي براي معلمان( ارتقاء صلاحيت هاي حرفه اي معلمان ) 

1-12- تشكيل كتابخانه تخصصي معلمان در اتاق معلمان

2-12- تهيه كتب درسي

3-12- تهيه كتب راهنماي معلم

4-12- تهيه كتاب هاي مرجع ومنبع بخصوص درزمينه هاي روش تدريس نوين ،ارزشيابي ، روانشناسي و...

5-12-  تهيه مجلات رشدوسايرمجلات علمي وآموزشي ، چكيده تحقيق ها،مجلات آموزشي وكمك آموزشي،فيلم هاي آموزشي و....

6-12- تهيه بروشورها و جزوه هاي علمي،آموزشي

7-12- تهيه CD  جشنواره الگوهاي برتر تدريس،فيلم ها ، CD  ها ونرم افزارهاي آموزشي و....

توضيح  اينكه : همه موارد مزبور در اتاق معلمان و در دسترس همكاران باشد

8-12-پیش بینی  آموزش هاي غيررسمي برای همکاران ازطريق دعوت ازاساتيدو متخصصان

9-12-برگزاري مسابقات كتابخواني،گردش علمي و...

10-12-اجراي آموزش همتا (آموزش معلمان به همدیگر )

11-12-گسترش فرهنگ خودمطالعه اي از طريق تشويق وترغيب معلمان به مطالعه وارائه ي خلاصه اي از آن ها در جلسات

 اقدامات كيفيت بخشي

1-13-برنامه ريزي براي اجراي آزمون كوتاه توسط همكاران

2-13- برنامه ريزي براي اجراي طرح تلاش آفرين توسط همكاران

3-13- نظارت برحسن اجراي طرح ها توسط مدير و معاونين و ارائه بازخورد به همكاران

 جشنواره ها ، همايش ها و فراخوان هاي منطقه اي ، استاني و كشوري و......

1-14- اطلاع رساني و ترغيب همكاران ودانش آموزان به شركت درجشنواره ها وفراخوان ها

2-14- برنامه ريزي براي افزايش تعداد همكاران ودانش آموزان شركت كننده

3-14- هدف گذاري وبرنامه ريزي جهت كسب رتبه درمنطقه/ناحيه ، استان و كشور

 برگزاري مسابقات علمي ، عملي، همايش ها و فراخوان هاي مدرسه اي

1-15- پيش بيني مسابقات علمي،عملي،همايش ها وفراخوان هاي مدرسه اي براي معلمان و دانش آموزان در برنامه سالانه مدرسه

2-15- تدوين برنامه زمانبندي براي مسابقات علمي وعملي ، همايش ها وفراخوان هاي دانش آموزي وهمكاران

3-15- تشويق و ترغيب همكاران و دانش آموزان براي شركت در مسابقات علمي و عملي،همايش ها وفراخوان ها

4-15- تجزيه و تحليل بموقع نتايج آزمون ها ،مسابقات علمي وعملي و... توسط مدير ، معاونين وهمكاران و همچنين ارائه بازخورد

5-15- تهيه و نگهداري مستندات مربوط ( عكس،فيلم،پوستر،نمونه سئوالات و....)

6-15- تقدير از منتخبين به نحو مقتضي

 تقويت بنيه علمي دانش آموزان

1-16-برگزاري ارزشيابي آغازين(ورودي)در اول سال تحصيلي از آموخته هاي سال قبل دانش آموزان براي شناسايي نقاط ضعف و قوت موجود

2-16- برنامه ريزي براي شناسايي دانش آموزان نيازمند تقويت بنيه علمي و داراي ضعف درسي

2-16- برنامه ريزي جهت جبران عقب ماندگي هاي درسي در طول سال تحصيلي

3-16- استفاده از دبيران مجرب در تدريس كلاس هاي جبراني و تقويتي

4-16- تشكيل كلاس جبراني وتقويتي براساس نتايج امتحانات وتجزيه وتحليل آن ها

5-16- اطلاع رساني بموقع مشكلات و ضعف هاي دانش آموزان به اوليا

6-16- برگزاري جلسات مشاوره اي و توجيهي براي اولياودانش آموزان

 مشاركت ، تقسيم كار و تفويض اختيار براي بهره وري از نيروي انساني

1-17- تفويض اختيار به معاونين براساس شرح وظايف براي اداره هرچه بهترامور مدرسه

2-17- مشاركت دادن واقعي همكاران در اداره امور مدرسه

3-17- مشاركت دادن واقعي دانش آموزان دراداره امور مدرسه

4-17- شناسايي دقيق نيروهابه منظور استفاده بهينه از توانمندي هاي آنها     

5-17- برجسته كردن موفقيت هاي كاركنان درجمع همكاران

6-17- بازخواني شرح وظايف تمامي همكاران وابلاغ كتبي شرح وظايف به همراه ابلاغ داخلي و نصب شرح وظايف دراتاق هاي مربوط

7-17- ايجادرقابت سالم در بين همكاران وتشويق همكاران موفق وساعي درجمع همكاران واولياي دانش آموزان

8-17- برگزاري كارگاه و جلسات آموزشي براي همكاران بانظرخواهي از آنان

9-17- اعزام همكاران به همايش ها،كنگره ها،كارگاه هاو جلسات آموزشي و...

10-17- الگوبودن شخص مدير ازنظرگفتار،كرداروسايرامور

11-17- رعايت عدالت در مدرسه درمورددانش آموزان،اولياء،همكاران و...

12-17- دادن مسئوليت به همكاران واوليا دانش آموزان در مناسبت هاوبرنامه هاي مختلف

13-17- فعال سازي نظام پيشنهادها درمدرسه

14-17- ارزشيابي دقيق براي تشخيص همكاران فعال و برجسته

15-17- توجه به مسائل و مشكلات همكاران و توسعه امكانات رفاهي درحدامكان

 توسعه و ترويج فرهنگ استفاده از ICT

1-18- تشويق و ترغيب همكاران جهت بازآموزي مهارت هاي هفت گانه كامپيوتري((word-windows-excel-……   و درنظر گرفتن امتياز براي همكاران فعال در ارزشيابي سالانه و ...

2-18- تاكيد و نظارت برتايپ تمامي اوراق امتحاني توسط همكاران وايجاد امكان استفاده از كامپيوترهاي موجود در مدرسه براي تايپ اوراق

3-18- تهيه بانك سئوال به صورت  CD از سئوالات  امتحاني تايپ شده توسط همكاران

4-18- ارسال كليه گزارش ها و نامه هاي آموزشگاه بصورت تايپ شده و حذف مكاتبات و نوشته هاي دستي

5-18- ايجاد ايميل و استفاده ازآن حتي الامكان

6-18- فعال سازي وبلاگ و وب سايت موجود مدرسه

7-18-تهيه گزارشي براي معرفي مدرسه به بازديدكنندگان به صورت  powerpoint

8-18- برنامه ريزي براي استفاده بهينه ازكامپيوترهاي موجود درمدرسه توسط همكاران

9-18- جمع آوري آدرس وبلاگ هاي دانش آموزان و همكاران براي معرفي به بقيه

10-18- بهره گيري از توانمندي هاي همكاران ،اولياودانش آموزان در اين رابطه  

11-18- برنامه ريزي براي ارتباط با اوليا ،دانش آموزان و همكاران از طريق ايميل

12-18- تشكيل انجمن هاي دانش آموزي

19- فعاليت هاي مكمل و فوق برنامه

1-19- تشويق و ترغيب همكاران و دانش آموزان جهت اجراي اين نوع فعاليت ها

2-19- تهيه و نگهداري نمونه هايي از فعاليت هاي اجرا شده

3-19- تقديرازنفرات برترطرح

2كتابخانه مدرسه

1-20- تهيه كتب مورد نيازوعلاقه دانش آموزان براي تجهيزهرچه بيشتركتابخانه

2-20- تنظيم برنامه براي استفاده هرچه بيشتر دانش آموزان ازكتابخانه

3-20-برنامه ريزي براي مشاركت هرچه بيشترتشكل هاي دانش آموزاي در اداره كتابخانه

4-20- بررسي وتجزيه وتحليل ميزان استفاده ازكتب توسط دانش آموزان درموضوعات مختلف علمي،آموزشي،مذهبي، مرجع و..كمك آموزشي

5-20- پاكسازي وبهسازي فضاي كتابخانه وجايگزيني كتب جديد

6-20- انتخاب نفرات برتروتقديرازآنان درمناسبت هاي مختلف

7-20- ايجادكتابخانه كلاسي درصورت امكان

8-20- برگزاري مسابقات كتابخواني وخلاصه نويسي درمناسبت هاي مختلف

9-20- تهيه مجلات ونشريات مورد علاقه دانش آموزان به صورت آبونمان

10-20- استفاده بهينه از كتابخانه توسط دانش آموزان مخصوصاً پايه چهارم

11-20 تهيه ليست كليه كتاب هاي كتابخانه بصورت كامپيوتري

قوانين ،آيين نامه هاو ...

1-21- مطالعه قوانين وآيين نامه هاوشيوه نامه هاي اجرايي،آموزشي،ارزشيابي وپيشرفت تحصيلي و ... توسط مدير و معاونين

2-21- برنامه ريزي براي آشنايي همكاران ذينفع با قوانين ،آئين نامه ها، بخصوص درجلسات تخصصي

3-21- اطلاع رساني درموردقوانين،آيين نامه ها وشيوه نامه هاو دسترسي افراد ذينفع به شيوه نامه ها

22-نظارت بر پرونده هاي تحصيلي دانش آموزان ، دفترآمارودفتر انضباطي

 تكميل بودن پرونده ها

2-22- تطبيق كپي شناسنامه با اصل آن و درج نام ونام خانوادگي و امضاء تطبيق كننده براي پرونده هاي دانش آموزي

3-22- دقيق بودن دفترآماروتكميل تمامي فيلدهاي مربوط درپايگاه اطلاعاتي دانش آموزان

4-22- اقدام بموقع جهت پلمپ وانسداددفترآمار

5-22- برنامه ريزي و نظارت بر درج وضعيت انضباطي دانش آموزان در دفتر مربوطه( نقاط قوت و ضعف باهم نوشته شود نه فقط نقاط ضعف )

6-22صحافي به موقع دفتر ريز نمرات ودفاتر امتحانات وفارغ التحصيلان وپلمپ به موقع آنان

7-22تكميل پرونده تربيتي دانش آموزان توسط مشاور

 بهداشت ونظم عمومي مدرسه

1-23- نظم وآراستگي محيط كار(اتاق مدير، معلمان، معاونين و...)

2-23- پاكيزگي محوطه،سالن ها،سرويس ها،كلاس ها،آزمايشگاه،كارگاه ،كتابخانه و ...

3-23- استفاده از صابون مايع در روشويي ها

4-23- رنگ آميزي ،پاك سازي وبهسازي تجهيزات مدرسه

5-23- پيش بيني تابلو اعلانات براي نصب پيام هاو...

6-23- نظم وترتيب نوشته هاي نصب شده

7-23- زيباسازي و بهسازي درب ورودي مدرسه،تابلو و...

 فعاليت هاي ابتكاري

1-24- درنحوه اداره امورات مدرسه

2-24- دركيفيت بخشي

3-24- درحل مشكلات آموزشي وتربيتي دانش آموزان

4-24- درتشويق دانش آموزان موفق

5-24- درترغيب اولياجهت مشاركت هرچه بيشتردرامورات مدرسه

6-24- درترغيب همكاران جهت مشاركت هرچه بيشتردرامورات مدرسه

 راهنمايي ومشاوره دانش آموزان

1-25-تنظيم پرونده مشاوره اي براي دانش آموزان

2-25-راهنمايي ومشاوره تحصيلي دانش آموزان به منظور رشد وارتقاي مهارت تحصيلي وراهنمايي آنان در انتخاب رشته تحصيلي –متناسب با شرايط وامكانات فردي ومحيطي

3-25-برنامه ريزي به منظور تأمين وارتقاي بهداشت روان وپيشگيري وكمك به حل مشكلات رواني –اجتماعي دانش آموزان با استفاده از مشاركت كاركنان واحد آموزشي خانواده –دانش آموزان وساير منابع.

4-25-ارجاع دانش آموزان به مراكز ومراجع ذي صلاح –به منظور استفاده از خدمات تخصصي وحمايتي در مواقع لزوم .

5-25-تدريس واحد هاي درسي كه براساس ضوابط بر عهده مشاور  مي باشد از جمله دروس برنامه ريزي تحصيلي –شغلي ومهارت زندگي .

6-25-شركت درجلسات ودوره هاي آموزشي وتوجيهي هسته ها-مراكز مشاوره-انجمن ها وشوراهاي واحد آموزشي جهت ارتقاء وهماهنگ ساختن فعاليت هاي مربوط .

7-25-برنامه ريزي براي بازديددانش آموزان از مراكز آموزشي،فرهنگي،علمي،صنعتي و تجاري براي آشنايي آنها با مشاغل مختلف

8-25-تشكيل جلسات پاسخ به سئوالات بادعوت ازصاحبان مشاغل و روانشناسان و ...

9-25-آموزش مهارتهاي مطالعه،برنامه ريزي،نحوه برخوردوبرقراري ارتباط بادوستان،معلمان،مسئولين،والدين و....

10-25-تبيين قوانين موجود مدرسه وآيين نامه انضباطي براي دانش آموزان و اولياي آن ها

11-25-شناسايي دانش آموزان مشكل دار(رفتاري و تربيتي)باهمكاري ومشاركت همكاران ويافتن راه كارهاي عملي براي رفع آن ها

12-25-تشكيل جلسات مشاوره اي بادانش آموزان مردودي،ترك تحصيل كنندگان و اولياي آن ها

13-25-برگزاري جلسات تخصصي براي همكاران در خصوص مشاوره(نحوه هدايت وراهنمايي دانش آموزان درموضوعات مختلف ،نحوه برخوردبا  دانش آموزان مشكل دارو...)

 

معلمان و فرايندياددهي،يادگيري

1-26-حضور دركلاس قبل از دانش آموزان و خروج بعدازآنان

2-26-داشتن طرح درس قبل از ورودبه كلاس

3-26-استفاده از روش هاي فعال در تدريس

4-26-شناسايي و استفاده از وسايل آموزشي مناسب

5-26-ايجادانگيزه وآماده سازي براي تدريس درس جديد

6-26-فعال سازي ومشاركت دانش آموزان درفرآيندياددهي ويادگيري

7-26-تقويت و توسعه فعالیت های گروهی

8-26-اتمام درس قبل ازاحساس خستگي توسط دانش آموزان

9-26-بررسي تكاليف دانش آموزان وارائه ي بازخوردلازم

10-26-تشويق وتنبيه بموقع ورعايت عدالت درآن

11-26-ارزشيابي آغازين،تكويني وپاياني

12-26-ايجادرابطه عاطفي بادانش آموزان

13-26-ايجادوتقويت باورهاي مثبت دردانش آموزان

14-26-پرهيزازتكيه كلام و يكنواختي تن صدا

15-26-طرح سئوالات واگرا براي تفكرهرچه بيشتر دانش آموزان

16-26-جمع بندي درس جديدبامشاركت خوددانش آموزان

17-26-ارتباط دادن موضوع درس جديد بازندگي روزمره

18-26-طرح نكات اخلاقي،اجتماعي وتربيتي

19-26-معرفي منابع مطالعاتي بيشتر براي دانش آموزان

20-26-توجه به تفاوت هاي فردي در تعيين تكاليف واستفاده از انواع تكاليف( آماده سازي،تمريني،بسطي وخلاقيتي)

 

    برنامه های آموزشی

 

1/1- حضور کلیه دانش آموزان در3 مهر ماه و شرکت دانش آموزان  ورودی پایه اول  دبيرستان در برنامه سلام بر مهر جهت توجیه و آگاهی از برنامه های مختلف مدرسه

2/1- برگزاری جلسات شورای دبیران بصورت ماهانه با دستور جلسه برابر جدول شماره

3/1- برگزاری جلسات شورای مدرسه بصورت ماهانه با دستور جلسه برابر جدول شماره

4/1- برنامه بازدید از کارخانجات و مراکز پایگاه های علمی با نظر همکاران محترم

5/1- توزیع مجلات رشد بین کلاس ها برای مطالعه دانش آموزان عزیز

6/1- ثبت نمرات ماهانه توسط همکاران در فرم مربوط و انعکاس آن به دانش آموزان و اولیاء آنان

7/1- توجیه کامل دانش آموزان در خصوص اجرای صحیح ارزشیابی پیشرفت تحصیلی از طریق دقت نظر به فعالیت های مستمر دانش آموزان در فرایند یادگیری بر اساس آیین نامه امتحانات دوره آموزشی عمومی

8/1- استفاده مطلوب از بانک جوایز طرح کارت تلاش و تشویق دانش آموزانی که در مسائل درسی از خود پیشرفت نشان می دهند

9/1- رفع کمبود های آزمایشگاه ، کارگاه حرفه و فن و برنامه ریزی برای استفاده بهینه از این امکانات

10/1- بررسی روند آموزشی و فعالیت های کلاسهای درسی با توجه به بودجه بندی  سالانه که توسط دبیران محترم در ایام تابستان تهیه و به دفتر مدرسه تحویل داده اند .

11/1- شناسایی دانش آموزان ضعیف درسی توسط دبیران محترم و معرفی به دفتر مدرسه برای برنامه های خاص

12/1- معرفی دانش آموزان تلاشگر آموزشی یا مبتکر و خلاق به دفتر آموزشگاه جهت اقدامات موثر تشویق

13/1- برگزاری جلسات توجیهی در اول سال برای توجیه کامل همکاران برای استفاده بهینه از دفاتر کلاسی و ثبت موارد خواسته شده

14/1- تشکیل کلاس های بنیه علمی پس از مشخص شدن وضعیت درسی دانش آموزان

15/1- آماده کردن دانش آموزان برای شرکت در آزمون های آموزش و پرورش - ورودی نمونه دولتی المپیادها ..

16/1- برنامه ریزی برای آموزش شیوه مطالعه و یادگیری بهتر دانش آموزان

17/1- برگزاری امتحانات نوبت اول و دوم به صورت مناسب و شایسته با نظر شورای مدرسه

18/1- شرکت فعال همکاران در جشنواره الگوی تدریس

19/1- رسیدگی معاونت محترم مدرسه به مسائل آموزشی دانش آموزان

20/1- در اختیار قرار دادن مجلات آموزشی بالاخص مجلات رشد معلم برای مطالعه همکاران محترم

21/1- راه اندازی اتاق IT  (واحد کامپیوتر و فن آوری اطلاعات ) و برنامه ریزی برای آموزش تمام همکاران و آموزش ابتدایی دانش آموزان و استفاده از پژوهش ها اطلاعات جدید

22/1- برنامه ریزی جهت برگزاری کلاسهای منظم آمادگی جهت شرکت در المپیادهای علمی و عملی دانش آموزان و نصب برنامه مدون در دفتر مدرسه .

    برنامه های پرورشی و تربیتی و اخلاقی

1/2- برگزاری باشکوه نماز جماعت در وقت شرعی با حضور دانش آموزان و همکاران به مدت 20 دقیقه

2/2- اجرای مراسم آغازین و نرمش صبحگاهی به مدت 15 دقیقه از ساعت 45:6صبح الي7

مراسم آغازین )

3/2- اجرای برنامه های هفتگی و تبلیغی در ایام الله و مناسبت های مذهبی طیق برنامه تنظیمی و ثبت شده در دفتر پرورشی

4/2- برگزاری مسابقات مختلف ورزشی در رشته های گوناگون بامشارکت و همکاری دانش آموزان و برنامه ریزی دبیر محترم ورزش و همکاری معاون محترم پرورشی

5/2- تجهیز کتابخانه و خرید کتب جدید و لزوم هدایت و تشویق دانش آموزان در استفاده از کتابخانه توسط همکاران و اختصاص بخشی از نمره مستمر و فعالیت های خارج از کلاس به طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی

6/2- برپایی نمایشگاه آثار هنری دانش آموزان و تشویق آنان به ایجاد آثار جدید

7/2- پیگیری مسائل و مشکلات عاطفی و اخلاقی دانش آموزان و برگزاری جلسات خاص با حضور تمامی همکاران برای همفکری و مشاوره در حل مشکلات آنان

8/2- برگزاری جلسات پرسش و پاسخ در فواصل زمانی مشخص

9/2- ترغیب دانش آموزان به مکاتبه با صندوق ارائه پیشنهادات و انتقادات و پاسخ گویی به سوالهای آنها

10/2- تشویق وترغیب دانش آموزان به عضویت در تشکل های بسیج دانش آموزی ، هلال احمر ،  فرزانگان شورای دانش آموزی و انجام تبلیغات و نام نویسی و عضو گیری هر یک از تشکل ها برابر با آیین نامه اعلام شده

11/2- تشویق و ترغیب دانش آموزان به شرکت فعال در مسابقات فرهنگی و هنری در سطح مدرسه و منطقه و استان و تهیه ی هدایا و لوح تقدیر برای نفرات برتر.

12/2- انتخاب نماینده پرورشی برای هر کلاس جهت انجام هماهنگی های لازم برای مراسم صبحگاهی و فعالیتهای پرورشی

13/2- برنامه ریزی و اجرای اردوها فرهنگی و هنری و تفریحی و تربیتی و زیارتی برای دانش آموزان در تاريخ 23/12/90 باغ خانواده

14/2- گنجاندن ساعات آموزشی احکام و قرآن وكمك هاي اوليه  در فعالیتهای فوق برنامه مدرسه

15/2-برنامه ريزي جشن هاي محوري اعياد قربان تا غدير در ايام ذيحجه

16/2-برگزاري شوراي دانش آموزي در هفته اول آبان ماه

17/2-برگزاري مانور سراسري زلزله در مورخه 8/9/90

18/2-برگزاري نقاشي همكاني با موضوع محرم از مورخه 9/9/90

19/2-برگزاري همايش حجاب وعفاف در مورخه 22/9/90

20/2-برگزاري واجراي مسابقه سرود همگاني در مورخه 12/11/90

 

 برنامه های اداری و مالی

1/3- ثبت نام به موقع دانش آموزان واجد شرایط و حصول اطمینان در رعایت دقیق مقررات مربوط به ثبت نام

2/3- بررسی دقیق پرونده های تحصیلی دانش آموزان و شرایط قبولی آنان در سنوات گذشته و برطرف کردن نواقص احتمالی

3/3- تنظیم دقیق و به موقع برنامه کلاسی واطلاع رسانی به موقع به همکاران محترم

4/3- مشخص نمودن دانش آاموزان هر کلاس بر اساس ملاک های مشخص برای یکسان بودن وضعیت درسی دانش آموزان

5/3- مطالعه و ثبت و پاسخ به موقع به بخشنامه های ارسال شده از اداره و سازمان

6/3- بررسی و تایید دفاتر امتحانات و آمار و پلمپ به موقع جهت بایگانی در مدرسه

7/3- تهیه فرم های مخصوص تاخیر ، غیبت ، بی نظمی ، بی انضباطی و تعهدات دانش آموزان و اطلاع رسانی به موقع به خانواده ها

8/3- تهیه فرمهای مخصوص شناسایی و تعهدات آموزشی و اخلاقی و انضباطی و ثبت آدرس دقیق منزل و شماره تلفن های ضروری دانش آموزان

9/3- جمع آوری و واریز به موقع هزینه بیمه حوادث سال تحصیلی

 

 

 

 

برنامه های رفاهی و بهداشتی

1/4- توجه جدی به بهداشت فردی دانش آموزان و بهداشت محیط و خوابگاه های دانش آموزان

2/4- پیگیری و رفع احتمالی خرابی دستشوییها و کلاسها وآبخوري

3/4- تهیه وسایل ورزشی مورد نیاز قبل از شروع سال تحصیلی

4/4- برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانش آموزان با نظر شورای دبیران و دانش آموزان و دبیران و منتاسب با امکانات مدرسه

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

 شوراها

1/5- تشکیل شورای دبیران و تنظیم جدول زمانبندی برگزاری جلسات ماهانه

2/5- تشکیل شورای مدرسه و تنظیم جدول زمانبندی برگزاری جلسات ماهانه

3/5- تشکیل شورای مالی مدرسه و تنظیم جدول زمانبندی برگزاری جلسات ماهانه

4/5- تشکیل شورای ورزشی مدرسه و تنظیم جدول زمانبندی برگزاری جلسات ماهانه

5/5- تشکیل شورای تربیتی مدرسه و تنظیم جدول زمانبندی برگزاری جلسات ماهانه

6/5- تشکیل شورای بهداشتی مدرسه و تنظیم جدول زمانبندی برگزاری جلسات ماهانه

7/5- تشکیل انجمن اولیا و مربیان مدرسه و تنظیم جدول زمانبندی برگزاری جلسات ماهانه

 8/5- تشکیل شورای دانش آموزی از طریق مراحل تبلیغات و نام نویسی و اخذ ارای دانش آموزان در زمان مقرر و تشکیل جلسات ماهانه

9/5- معرفی سر گروه آموزشی مدرسه و تنظیم جدول زمانی تشکیل جلسات

10/5- معرفی فرمانده پایگاه واحد مقاومت

11/5- تشکیل واحد های هلال احمر دانش آموزی و فرزانگان

12/5-تشكيل شوراي  امر به معروف ونهي از منكر وتنظيم جدول زمان بندي برگزاري جلسات

13/5-تشكيل شوراي اقامه نماز و و تنظیم جدول زمانی تشکیل جلسات ماهانه

 

تجهیز و تهیه امکانات جدید

1/6- تهیه یک دستگاه فتو کپی با توجه به نظر خواهی همکاران

2/6- تجهیز کارگاه كامپيوتر  جهت استفاده بهینه با نظر دبیر محترم و دانش آموزان جهت پر کردن اوقات فراغت و حرفه آموزی

3/6- تجهیز کتابخانه به کتب جدید علمی فرهنگی و دینی و مذهبی

4/6- تعویض و تعمیر کلیه میزهای تحریر و صندلیهای دبیران و کلاسهای درس

5/6- خرید 100 عدد صندلی  پلاستیکی جهت تجهیز کارگاه در صورت امکان

6/6- تهیه کامپیوتر مورد نیاز برای کارگاه کامپیوتر و تعمیر احتمالی کامپیوتر نقص دار

7/6- تهیه فرش مورد نیاز نمازخانه

8/6- رنگ آمیزی ساختمان آموزشی و نصب پرده کرکره در کلاسهای آموزشی و سالن ها

9/6- تجهیز آزمایشگاه علوم تجربی و مستقل کردن از کارگاه

10/6- تهیه میز اداری برای معاونین و مدیر مدرسه

11/6- تهیه صندلی معلم برای هر کلاس

12/6- تهیه کمد بایگانی جهت بایگانی سال جدید و  سال های پیشین

13/6- تهیه آب سرد کن

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه سالانه

دبیرستان وپيش دانشگاهي دخترانه  سيماي فرهنگيان

سال تحصیلی 91-90

 برنامه

محتوی

عنوان برنامه

طرح آزمون های درسی 

 

اهداف برنامه

فضا سازی برای مطالعات مستمر درسی ، اجرای آزمون های ماهانه درسی براساس آموخته ها ی کلاسی ، ارزیابی از عملکرد دانش آموزان ، انجام مشاوره های علمی ودرسی ،رفع مشکلات درسی ، مشخص کردن جایگاه ورتبه های درسی ، ایجاد رقابت درسی سالم بین دانش آموزان

 

مقطع اجرایی

دبیرستان و پیش دانشگاهی

 

زمان اجرا

از اول مهر تا پایان سال تحصیلی

 

فرایند برنامه

انتخاب مجری طرح که یکی از موسسات آموزشی و علمی  رزمندگان  با مجوز اداره باشد ، تنظیم قرداد ، معرفی به دانش آموزان و اولیا ، ثبت نام از دانش آموزان ، نظارت بر عملکرد موسسه آموزشی

اعتباربرنامه

اعتبار طرح با توجه به قرداد مدرسه ای ، با تخفیف ویژه از دانش آموزان بصورت نقدی یا اقساط دریافت می گردد.

 

تجهییزات وامکانات

از امکانات و تجهییزات موسسه آموزشی  استفاده گردد .

مسئول ومجری برنامه

مدیر ، معاون ،  ، و مشاور و معلمان

 

ارزیابی

بصورت مستمر از پیشرفت های درسی ، وتاثیر آندر یادگیری اثربخش ارزیابی می گردد

 

 

برنامه سالانه

دبیرستان وپيش دانشگاهي دخترانه  سيماي فرهنگيان

سال تحصیلی 91-90

 

 برنامه

محتوی

عنوان برنامه

کلاسهای فوق برنامه

 

اهداف برنامه

1- تقویت بنیه درسی دانش آموزان 2- افزایش ساعات آموزشی  3- ارتقای کمی وکیفی آموزشی  4- تلاش در جهت رفع ضعف های درسی

 

مقطع اجرایی

دبیرستان 

 

زمان اجرا

4 ماهه اول سال تحصیلی

 

فرایند برنامه

هماهنگی با دبیران و دانش آموزان و اولیا ، انتخاب ساعت وزمان مناسب برای تشکیل کلاس ، دریافت طرح درس و محتوی کلاسهای ، انتخاب دروس فوق برنامه ، ارایه برنامه به دانش آموزان ، تهیه لیست حضور وغیاب ، دریافت هزینه کلاسها از دانش آموزان ، نظارت بر کلاسهای فوق برنامه ، تنظیم لیست پرداخت حق الزحمه

 

اعتباربرنامه

تعاد جلسات هردرس 10جلسه ( هفته ای یک جلسه )

 

تجهییزات وامکانات

کلاسهای درس ، فوق برنامه  در شيفت مخالف  وپيش دانشگاهي روز هاي تعطيل

مسئول ومجری برنامه

مدیر ، معاون ، خدماتی

 

ارزیابی

از عملکرد کلاسهای فوق برنامه با حضور در کلاسهای درس و کسب نظرات دانش آموزان و معلمان ارزیابی می گردد. / همچنین پیشرفتهای درسی مستمرا بررسی می گردد .

 

 

برنامه سالانه

دبیرستان وپيش دانشگاهي دخترانه  سيماي فرهنگيان

سال تحصیلی 91-90

 

 

 برنامه

محتوی

عنوان برنامه

طرح آموزش کمک های اولیه

آموزش مقررات راهنمایی ورانندگی

 

اهداف برنامه

آشنایی بیشتر دانش آموزان با مقررات راهنمایی ورانندگی ، فعالیت عملی در زمینه کمکهای اولیه ، دریافت گواهینامه از هلال احمر ، عضویت در هلال احمر ، استفاده از این مهارتها در زندگی

مقطع اجرایی

دبیرستان

 

زمان اجرا

آذر ماه

 

فرایند برنامه

مکاتبه به هلال احمر و راهنمایی رانندگی ، مشخص کردن مدت زمان ومحتوی آموزش ، انتخاب زمان مناسب برای آموزش ، برنامه ریزی برای اجرای دوره ، نظارت بر فعالیتها

 

اعتباربرنامه

اعتبار از طریق محل مشارکت یا سرانه

 

تجهییزات وامکانات

کلاس درس ، وسایل مورد نیاز برای کمک های اولیه

 

مسئول ومجری برنامه

مدیر ، معاون ،  ، و مشاور

 

ارزیابی

در پایان از دانش اموزان بصورت شفاهی وکتبی نظر خواسته شود

ازمون کتبی و عملی نیز برگزار گردد.

 

 

 

 

 

برنامه سالانه

دبیرستان وپيش دانشگاهي دخترانه  سيماي فرهنگيان

سال تحصیلی 91-90

 

 

 

 برنامه

محتوی

عنوان برنامه

اردوی علمی ودرس دوروزه درسی  در رامسر

 

اهداف برنامه

1- آشنایی و شناخت نسبی معلمان و دانش آموزان ، آشنایی کارکنان با دانش آموزان ، انجام آزمون تشخیصی ، فراهم نمودن زمینه فعالیتهای آموزشی ،

 

مقطع اجرایی

اول دبیرستان

 

زمان اجرا

هفته آخر شهریورماه 

 

فرایند برنامه

اطلاع رسانی وبیان برنامه واهداف اردو به دانش آموزان و خانواده ها ، هماهنگی در خصوص انتخاب مکان و امکانات اسکان و پذیرایی و مکان تدریس ، برآورد هزینه ودریافت بخشی از آن از دانش آموزان ، تهیه وسیله نقلیه برای رفت وآمد ، حضور مربی ومشاور در اردوگاه خصوصا درزمان استراحت ،

اعتباربرنامه

هزینه های اسکان و پذیرایی و رفت وامد و حق الزحمه معلمان پیش بینی گردد وسهم دانش  آموز مشخص گردد . از اعتبارات مدرسه و مشارکتهای دیگر نیز استفاده گردد.

 

تجهییزات وامکانات

از امکانات و تجهییزات اردوگاه میرزا کوچک خان رامسر استفاده گردد .

مسئول ومجری برنامه

مدیر ، معاون ، خدماتی  ، مربی و مشاور و معلمان

 

ارزیابی

در پایان هر برنامه اردو ، فرم نظر خواهی داده شود و عملکرد ارزیابی گردد

 

 

 

 

برنامه سالانه

دبیرستان وپيش دانشگاهي دخترانه  سيماي فرهنگيان

سال تحصیلی 91-90

 

 

 برنامه

محتوی

عنوان برنامه

سرویس دانش اموزان

 

اهداف برنامه

امنیت روانی و جسمی دانش آموزان ، حضور گروهی و به موقع در مدرسه ، رفع نگرانی های برخی خانواده ها ، ارایه تسهیلات برای دانش آموزان ممتاز برخی شهرهای همجوار

مقطع اجرایی

دبیرستان

 

زمان اجرا

از اول مهر تا پایان سال تحصیلی

 

فرایند برنامه

ثبت نام از دانش آموزان علاقمند ونیازمند به سرویس ، انتخاب وسیله نقلیه عمومی ، عقد قرارداد با راننده و بیان تعهدات ، برنامه ریزی برای دانش آموزان ثبت نام کننده ، انتخاب رابط در هر وسیله نقلیه ، تحویل اسامی ولیست دانمش آموزان به راننده

اعتباربرنامه

هزینه سرویس توسط دانش آموزان پرداخت می گردد.

تجهییزات وامکانات

از امکانات و تجهییزات بخش خصوصی استفاده می گردد

مسئول ومجری برنامه

مدیر  

 

ارزیابی

ارزیابی از محصول کار و مزایای طرح بصورت ماهانه انجام گیرد

 

 

 

برنامه سالانه

دبیرستان وپيش دانشگاهي دخترانه  سيماي فرهنگيان

سال تحصیلی 91-90

 

 برنامه

محتوی

عنوان برنامه

طرح بازدید از بیمارستان

 

اهداف برنامه

بازدید از برنامه های درمانی بیمارستان ، عیادت دانش آموزان از بیماران ، همدری با بیماران ، تقدیم گل و محبت به آنان ، قدر سلامتی را دانستن

 

مقطع اجرایی

 اول دبیرستان

 

زمان اجرا

يكبار در سال تحصيلي

فرایند برنامه

انتخاب بیمارستان و هماهنگی با مدیر ان ، انتخاب مکان های بازدید بیمارستان از قبل ، تهیه وسله نقلیه ، مشخص کردن ساعت و زمان مناسب ، توجیه برنامه ، دانش اموزان را به گروههای کوچکتر تقسیم کردن ، مشخص کردن همراه و سرپرست

 

اعتباربرنامه

اعتبار از مشارکتهای غیرنقدی مانند هدایا از طرف دانش اموزان و هزینه رفت وامد از سرانه مدرسه

 

تجهییزات وامکانات

اتوبوس برای رفت وامد 

 

مسئول ومجری برنامه

مدیر ، معاون ،  ، و مشاور و معلمان

 

ارزیابی

در پایان از دانش اموزان بصورت شفاهی وکتبی نظر خواسته شود

 

 

 

برنامه سالانه

دبیرستان وپيش دانشگاهي دخترانه  سيماي فرهنگيان

سال تحصیلی 91-90

 

 

 برنامه

محتوی

عنوان برنامه

بررسي راههاي ايجاد بستري مناسب جهت تعميق ارزش هاي ديني واعتقادي وهويت ملي

اهداف برنامه

اهداف كمي :حضور 100%دانش آموزلن در نماز جماعت وبرنامه هاي معنوي

اهداف كيفي :كوتاه مدت وبلند مدت     (ايجاد روحيه ي تقواي دروني وارتقاي توانمندي دانش آموزان ومعرفت به اصول اعتقادي

 

مقطع اجرایی

دبیرستان و پیش دانشگاهی

 

زمان اجرا

از اول مهر تا پایان سال تحصیلی

 

فرایند برنامه

تشكيل ستاد اقامه نماز در شوراي كلاسي  وتشويق دانش آموزان به شركت در نماز جماعت    گرفتن امام جماعت جهت برگزاري

اعتباربرنامه

اعتبار طرح با توجه به قرداد مدرسه ای ،از كانال ستاد اقامه نماز وپول اياب ذهاب روحاني توسط مشاركت هاي مردمي .

 

تجهییزات وامکانات

از امکانات و تجهییزات  آموزشگاه استفاده گردد .

مسئول ومجری برنامه

مدیر ، معاون ،  ، و مشاور و معلمان

 

ارزیابی

نماز نظرسنجي از دانش آموزان وبررسي رفتار دانش آموزان در خانواده از طريق اولياء

 

برنامه سالانه

دبیرستان وپيش دانشگاهي دخترانه  سيماي فرهنگيان

سال تحصیلی 91-90

 

 برنامه

محتوی

عنوان برنامه

بستر سازي وايجاد بهره وري بيشتر از خدمات مشاوره اي

 

اهداف برنامه

اهداف كمي :موفقيت 100%دانش آموزان پيش دانشگاهي در آزمون دانشگاه سراسري ودانش آموزان پايه در رقابت هاي علمي

اهداف كيفي :1-ارائه راهكارهاي مناسب در موفقيت بيشتر 2-ارائه خدمات مشاوره اي وراههاي برطرف كردن مشكلات خانواده ها

3- آموزش نحوه مطالعه مديريت زمان وتمركز حواس ...

 

مقطع اجرایی

دبیرستان و پیش دانشگاهی

 

زمان اجرا

از اول مهر ماه تا پايان سال تحصيلي

 

فرایند برنامه

1- ارتباط با خانواده ها جهت مراقبت دانش آموزان 2-آموزش مهارت هاي ويژه برنامه ريزي3-برگزاري دوره هاي تمركز حواسNLPوتقويت حافظه 4-برگزاري دوره ويژه آموزش خانواده

5-تهيه نشريه ويژه كليد موفقيت6- نظارت وبررسي آزمون هاي علمي دانش آموزان  7-تدوين تقويم اجرايي مشاوره در مدرسه وارائه به اولياء دانش آموزان

اعتباربرنامه

اعتبار از مشارکتهای غیرنقدی مانند هدایا از طرف دانش اموزان و هزینه آموزش خانواده از سرانه مدرسه

 

تجهییزات وامکانات

از امکانات و تجهییزات  آموزشگاه استفاده گردد

مسئول ومجری برنامه

مدیر ، معاون ،  ، و مشاور و معلمان

 

ارزیابی

در پایان از دانش اموزان واولياء بصورت شفاهی وکتبی نظر خواسته شود

 

برنامه سالانه

دبیرستان وپيش دانشگاهي دخترانه  سيماي فرهنگيان

سال تحصیلی 91-90

 

 برنامه

محتوی

عنوان برنامه

ارتقاءسطح علمي وفرهنگي معلمين ،مربيان وهمكاران اداري

 

اهداف برنامه

اهداف كيفي :بالا بردن كيفيت آموزشي در سطح مدرسه

2- اعتلاي فكري همكاران وهمسو كردن همه مجموعه ها در جهت اهداف اعتقادي ،علمي  

مقطع اجرایی

همكاران آموزشي وكادر اداري

زمان اجرا

از اول مهر ماه تا پايان سال تحصيلي

 

فرایند برنامه

1- آسيب شناسي جهت بهبود كيفيت آموزشي  بررسي نتايج عملكرد عوامل اجرايي مدارس ونيازسنجي موضوع آموزش –دادن آموزش در شوراي دبيران  (روش هاي فعال تدريس ،طرح درس نويسي ،مسائل اعتقادي ،احكام  وآموزشي وپرورشي در مدرسه  )

 

اعتباربرنامه

اعتبار از مشارکتهای غیرنقدی مانند هدایا از طرف دانش اموزان و هزینه آموزش خانواده از سرانه مدرسه

 

تجهییزات وامکانات

از امکانات و تجهییزات  آموزشگاه استفاده گردد

مسئول ومجری برنامه

مدیر ، معاون ،  ، و مشاور و معلمان

ارزیابی

تجزيه وتحليل نتايج آموزش ها،-اعلان دبير موفق وكوشا توسط مدرسه –بررسي عملكرد همكاران در طول ترم –تهيه تقديرنامه وفرستادن همكاران موفق به اردوهاي زيارتي با هزينه مدرسه

 

 

برنامه سالانه

دبیرستان وپيش دانشگاهي دخترانه  سيماي فرهنگيان

سال تحصیلی 91-90

 

 برنامه

محتوی

عنوان برنامه

برپايي همايش علمي توسط همكاران

 

اهداف برنامه

اهداف كمي :بالا بردن روحيه ي علمي دبيران –بالا بردن كيفيت مسايل  فرهنگي واجتماعي دبيران –ايجاد نشاط وشادابي درهمكاران

 

 

مقطع اجرایی

دبیرستان و پیش دانشگاهی

 

زمان اجرا

يكبار درسال تحصيلي

فرایند برنامه

مشخص كردن عنوان همايش توسط نظرسنجي از همكاران وتقسيم كار وبرنامه ريزي جهت سين برنامه همايش

اعتباربرنامه

اعتبار از مشارکتهای غیرنقدی مانند هدایا از طرف دانش اموزان و هزینه آموزش خانواده از سرانه مدرسه

 

تجهییزات وامکانات

از امکانات و تجهییزات  آموزشگاه استفاده گردد

مسئول ومجری برنامه

مدیر ، معاون ،  ، و مشاور و معلمان

 

ارزیابی

درنظر گرفتن تقدير نامه وبرآورد كارآنه مالي در حساب دبيران

تجزيه تحليل نتايج همايش وباز خورد آن به ديگران

 

 

 

برگزاری آزمون های پیشرفت تحصیلی در تمامی پایه ها با رویکردارتقاء كيفي وكمي

اهداف :

 

اهداف:کاهش افت تحصیلی-  آشنا نمودن دانش آموزان با نمونه سوالات مختلف-  فراهم نمودن امکان مقایسه دانش اموز هر منطقه با یکدیگر

راهکارهای اجرایی

1-مشخص نمودن دروس مورد نظر( دروسی که بیشترین آسیب را دارد.)

از طریق::

طراحی آزمون یار ،طراحی سوالات توسط دبیران و برگزاری آزمون

شرکت در آزمونهای آینده سازان

آزمون علمی پیشرفت تحصیلی

 تهیه یا طراحی سوالات موردنظر ازطریق -

-تهیه جزوه طراحی سوالات و آشنایی با انواع سوالات

مشخص نمودن برنامه زمانبندی ومحتوای آزمون ها از طریق                                                         

 استفاده از نمونه سوال از وبرگه آزمونها

برگزاری و تجزیه و تحلیل آزمون از طريق-

 

در همه موارد مستند سازی از طریق ثبت اسامی دانش آموزان

قرار دادن نمونه سوالات در پوشه خاص

-بررسی و تجزیه و تحلیل آزمون و طرح در شورای معلمان وبازخوردبه اولیا

بهبود کیفیت تحصیلی دانش آموزان پایه اول متوسطه

اهداف : :تقویت بنیه علمی دانش آموزان پایه اول متوسطه در دروس آسیب پذیر

راهکارهای اجرایی

- برگزاری آزمون آغازین ازطریق:

-بایگانی اسامی دانش آموزان شرکت کننده در آزمون-نمونه سوالات-بخشنامه مربوطه در پوشه 2- بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت درسی  دانش آ موزان  ورودی سال اول از طریق:

-ثبت نمرات تجزیه و تحلیل نمرات دانش آموزان-طرح در شورای دبیران واتخاذ تصمیم مناسب برای این روند

استفاده از دبیران  مجرب  در پایه اول از طریق :

-به کارگیری دبیران با تجربه و تهیه سوابق این دبیران وثبت در پوشه

-برگزاری آزمون های پیشرفت تحصیلی از طریق:

-نوشتن اسامی دانش آموزان شرکت کننده در آزمونهای مختلف

-تهیه دستورالعمل اجرایی و پیش بینی کلاسهای جبرانی برای دانش اموزان در دروس آسیب پذیر از طریق :

-گرفتن نمرات ماهانه از دبیران و تجزیه و تحلیل این نمرات –صدور کارنامه ماهانه-و بایگانی نمونه کارنامه وبرنامه ریزی در جهت تشکیل کلاسهای جبرانی و تقویتی در دروس آسیب پذیر

-ارائه راهکار های پیشگیری از افت تحصیلی توسط مشاور ونصب در تابلوی اعلانات و ارائه در شورای دبیران و بررسی روند جهت رسیدن به این اهداف گرفتن جدید ترین اطلاعات  جهت ایجاد انگیزه برای دانش آموزان از اینترنت و ثبت نمونه کار

                                                                                        

 

-برگزاری کلاس های  فوق برنامه وآمادگی کنکور و یژه دانش آموزان پیش دانشگاهی

اهداف:توجه  به کیفیت آموزشی-  افزایش نرخ گذر و هم چنین میزان قبولی دانش اموزا ن پیش دانشگاهی-   افزایش میزان قبولی در کنکور –ارتقاء کیفیت قبولی

راهکارهای اجرایی

-برنامه ریزی جهت برگزاری کلاس های فوق برنامه از طریق:

ثبت نمرات در لیست و بررسی نمرات ماهانه و مشخص شدن دروس آسیب پذیرو طرح در شورای دبیران و برگزاری کلاسهای فوق برنامه وزمان بندی کلاسها و ثبت در پوشه

برگزاری آزمون های مختلف و تجزیه و تحلیل آنها از طریق:

شرکت دادن دانش آموزان در آزمونهای مختلف و ثبت اسامی آنان

گرفتن اسامی دانش آموزانی که در آزمونهای مختلف شرکت دارند.

دعوت از مشاورین وکارشناسان مجرب از طریق:

دعوت از کارشناسان و یا مشاوران مجرب و برگزاری جلسات توجیهی و ثبت در پوشه

ارائه اطلاعات دررابطه بارشته های تحصیلی وضرایب دروس جهت موفقیت در آن رشته توسط کارشناسان از طریق

از طریق تهیه پیک سنجش و ارائه توسط مشاور در مدرسه و یا کارشناسان دیگر

تهیه مطالب و ثبت در تابلوی اعلانات  مخصوص دانش آموزان پیش دانشگاهی

برگزاری جلسات توجیهی توسط عوامل اداری مدرسه و توجیه ضرایب دروس

                                                                                           

 

تولید محتوای  آموزشی و ا لکترونیکی

اهداف:ایجاد انگیزه در معلمان  و دانش آموزان –  بالا بردن میزان یادگیری دانش اموزان- ترغیب در استفاده از فن آوری های نوین  

                   راهکارهای اجرایی

-مشخص کردن موضوع تولید محتوی ازطریق

-تولید محتوادروس به صورت powerpointتوسط دبیران و دانش آموزان 

-ارائه درس در کارگاه

تهیه عکس از فعالیت آنان

تولید بصورت الکترونیکی- چند رسانه ای و یا  غیرالکترونیکی ازطریق

دعوت از سایر دبیران جهت مشاهده کار

تشویق دبیران ودانش اموزان فعال در این امر و ثبت دبیران در پوشه

برگزاری کارگاه آموزشی در مدرسه ودعوت از معلمان موفق جهت ارائه نمونه تدریس

 

 

 

 

 

برگزاری آزمون های تحصیلی در قالب مسابقات بصورت  آنلاین  برای  تمامی پایه ها 

 

اهداف :ترغیب دبیران و دانش آموزان در استفاده از رایانه-   ایجاد انگیزه در دانش اموزان برای مطالعه

راهکارهای اجرایی

مشخص نمودن دروس ( دروسی که بیشترین آسیب را دارد) از طریق:

بررسی نمرات ماهانه و مشخص کردن دروس آسیب پذیر

تهیه یا طراحی سوالات موردنظر 

   طراحی سوالات و اجرای آن بصورت آنلاین 

استفاده از جدید ترین اطلاعات ونمونه سوالات از اینترنت ازطریق

استفاده دبیران از سایتهای مخصوص آموزش –وگرفتن نمونه سوالات جدید ازاینترنت و در اختیار شاگردان قرار دادن-تهیه بانک سوالات وثبت اسامی دبیران ترغیب دبیران و دانش آموزان به طراحی وبلاگ شخصی

در مدارس هوشمند دبیر می تواتند سوالات را در اینترنت طراحی کندو دانش آموزان در ساعت بخصوص در کارگاه مشغول پاسخگویی شود (گرفتن عکس از فعالیت دبیران وثبت اسامی دانش آموزان وگرفتن روند از اینترنت و صدور کارنامه وثبت در پوشه

 

 

 

-استفاده از شیوه های فعال  و نوین در تدریس با بهره گیری از رسانه های آموزشی

اهداف :توجه به آ موزش پژوهش محور و اجتناب از آموزش حافظه محور- ایجاد انگیزه در دا نش اموزان برای مطالعه- بالا بردن میزان یادگیری دانش آموزان-به روز شدن معلمان

راهکارهای اجرایی

مشخص نمودن درس مورد نظر( درسی که امکانات بیشتری برای تدریس فعال در مدرسه وجود دارد) ازطریق -در همه دروس امکان تدریس فعال وجود دارد :استفاده از کامپیوتر و دیتا وآزمایشگاه ،کانون پرورش فکری ،کتابخانه مدرسه یا شهر

گروهی نشاندن بچه ها در کلاس و بردن ضیط صوت و استفاده از نوار کاست

استفاده از حیاط آموزشگاه جهت انجام تدریس  عملی و گروهی ،دروسی مانند جغرافیا،تاریخ ،ادبیات

استفاده از نقشه و کره و روزنامه در کلاس درس

طراحی آموزشی بر اساس  الگوهای فعال تدریس( حداقل 5 طرح در س مبتنی بر شیوه های نوین در طول سال) ازطریق

ارائه یکی از روشهای جشنواره برتر الگوهای تدریس در برخی کلاسهاو مستند کردن آن

اجرا به کمک رسانه های متعدد در   کلاس ازطریق

استفاده از کامپیوتر ،دیتا،تلویزیون،ضیط و روزنامه و گرفتن عکس از فعالیت دبیران در کلاس

تشکیل هسته نخبگان   ازطریق

-ثبت اسامی دانش آموزان برتر هر کلاس –گروهی نمودن دانش آموزان زیر نظر آنان –نظارت بر فعالیت  دبیران در کلاس 

 .فعال نمودن کارگاه های آموزشی وآزمایشگاه های مدارس ازطریق

-تهیه دفاتر مخصوص جهت ثبت فعا لیت در کارگاه و آزمایشگاه –گرفتن عکس از فعالیت دبیران در این محیط 

-تشکیل کارگروه های درسی ازطریق -تشکیل کارگروههای مخصوص در هر درس و به کارگیری آنان  –استفاده از اینترنت وگرفتن جدید ترین نمونه سوالات و در اختیار انان قرار دادن –جستجوی جدید ترین مطالب علمی و گذاشتن نمونه فعالیت در پوشه

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تو سعه فعالیت های  دینی و ملی و سیاسی

اهداف :تحکیم مبانی اعتقادی و معنوی در بین دانش آ موزان -  بالا بردن بصیرت دینی و ملی و سیاسی

راهکارهای اجرایی

اجرای مسابقات قرانی از طریق:

- ثبت اسامی دانش اموزان شرکت کننده در مسابقات و ثبت فعالیت مربوط

-اجرای دعای عهد ،زیارت آل یاسین،زیارت  عا شورا،ودیگردعاهای مذهبی به تناسب در صبحگاه 

برگزاری کلاس های قرانی از طریق

-گرفتن عکس از کلاسها به صورت شناسنامه داریا محافل انس با قرآن در ساعات نماز،پرورشی ،یا خارج از ساعات آموزشی به صورت زمانبندی شده و مشخص کردن اسامی افراد

برگزاری مسابقات نهج البلاغه از طریق

ثبت اسامی شرکت کنندگان مسابقات ،نمونه جزوه ،اسامی نفرات برگزیده

ارائه الگوهای دینی موفق به دانش اموزان ازطریق ثبت اسامی و مطالب مربوط در تابلوی اعلانات و گرفتن عکس

-دعوت از افراد مومن و برجسته وبرگزاری جلسات دینی وتمجید از آنان

معرفی شخصیت های برجسته ایرانی به دانش اموزان از طریق:

-نصب در تابلوی اعلانات و یا معرفی در مراسم صبحگاه و تهیه مطالب

آشنا نمودن دانش آموزان با  آداب و رسوم فرهنگ ملی و ایرانی از طریق -از طریق روز نامه دیواری ،مسابقات ،نمایش نامه ها،مراسمات

دعوت از کارشناسان مذهبی وپرسش وپاسخ های دینی از طریق

-برگزاری گفتمان دینی و سیاسی با دعوت از کارشناسان ستاد اقامه نماز ،سازمان تبلیغات اسلامی ،فرهنگ ارشاد اسلامی و... جهت پاسخ به پرسشهای دانش آموزان و تهیه عکس یا فیلم

برپایی جشنواره های ملی ومذهبی از طریق

-برپایی جشنواره غذا ،نمایشگاه آثار دانش آموزان در خصوص دفاع مقدس،حجاب و عفاف،ورزش و نقاشی و شعر با موضوعات متنوع،تهیه مطالب در خصوص شخصیتهای مذهبی و ملی....و

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-اجرای مراسم مذهبی  ، مناسبت ها و ...،توسط دانش آ موزان

 

اهداف :هدایت دانش اموزان در راستای  توجه جدی به تعالیم دینی –تقویت فضائل اخلاقی وایمان- توسعه فعالیت های اجتماعی  در بین دانش آموزان – ایجاد آمادگی لازم جهت ورود به جامعه –مسئولیت پذیری

راهکارهای اجرایی

برگزاری مراسم دینی متناسب با ایام ا..... از طریق

طبق تقویم اجرایی و مناسبتهای عنوان شده اجرا شود-بایگانی در پوشه مخصوص –تهیه پارچه و بنربه مناسبتهای مختلف

برگزاری مراسم  صبحگاهی از طریق

اجرای طرح معاونین کوچک- اجرای مراسم صبحگاه توسط دانش آموزان-نظارت کامل بر دانش آموزان مسئول تشکیلات-تهیه عکس و فیلم-نوشتن اسامی با ذکر مسئولیت 

فعال نمودن تشکلات دانش آموزی درمدارس از طریق

-شورای دانش آموزی وکمیته بندی -انجمن اسلامی بسیج دانش آموزی-تکمیل صورتجلسات و ثبت فعالیت خاص آنان

واگذاری مسئولیت به دانش آموزان از طریق-فعال نمودن دانش آموزان در امور اجرایی داخلی وانضباطی مدرسه و ثبت اسامی افراد مربوط   

فعال نمودن ستاد اقامه نماز از طریق

-مشخص نمودن اعضای ستاد ،تشریح وتقسیم وظایف بین اعضا

فعال نمودن کمیته های ستاد اقامه نماز (شامل کمیته احادیث وروایات کمیته تحقیق و

کمیته فعالیتهای اجرایی-وثبت فعالیتها در پوشه مخصوص

اهداف:

توسعه شادابی و نشاط در محیط مدرسه با مشارکت د انش آموزان

راهکارهای اجرایی

رنگ آمیزی کلاس های درس با رنگ های شاد

زیبا سازی کلاس و سالن با قرار دادن گل و گلدانهای مناسب با مشارکت دانش آموزان

ایجاد و توسعه فضای سبز در حیاط مدرسه ازطریق

-اختصاص ساعتی از درس پرورشی به زیبا سازی محیط

ایجاد و توسعه فضا های ورزشی در محیط مدرسه از طریق

ختصاص فضای مناسب جهت فعالیتهای ورزشی-شرکت و اجرای مسابقات ورزشی اختصاص برنامه های بهداشت روان به سلامت بدنی و ورزش-اختصاص بخشی از مراسم صبحگاهی به نرمش –تشکیل نمایشگاه آثار دانش آموزان در زمینه ورزش

-اجرای زنگ شادی ونشاط از طریق

اختصاص زنگ شادی و نشاط ماهی یکبار –طرح اختصاص زنگ دوستی در مدرسه طرح تابلوی آزادونوشتن مطالب شاددر آن-طرح رادیوی مدرسه واجرای شاد توسط شورای دانش آموزی در ساعت تفریح و پخش موسیقی مناسب

 

 

 

 

 

 

  

 -حمایت از دانش آموزان کم بضاعت و بی سرپرست

اهداف :افزایش پوشش تحصیلی-  توسعه عدالت آموزشی

راهکارهای اجرایی

مشخص نمودن دانش اموزان کم بضاعت و بی سرپرست ازطریق

 ثبت اطلاعات دانش آموزان در پوشه مخصوص 

گرفتن اطلاعات از کمیته امداد امام خمینی

تهیه فرم محرمانه و گرفتن اطلاعات از دانش آموزان

حمایت از این دانش آموزان  با در اختیار گذاشتن امکانات آموزشی و مالی ازطریق

کمکهای مالی در ابتدای سال تحصیلی در قالب هزینه تحصیلی

توزیع گوشت قربانی قبل از عید قربان

مساعدت مالی قبل از عید نوروز

شناسایی خیرین جهت حمایت از این دانش آموزان ازطریق

 شناسایی و دعوت از خیرین و حمایت از دانش آموزان بی بضاعت

معرفی این دانش آموزان به نهادهای زیربط

 

 

 

 

ارتقاء منزلت  و جایگاه  اجتماعی معلمان

اهداف :اهمیت دادن به معلمان  -ایجاد انگیزه و رضایت در معلمان

راهکارهای اجرایی

در نظر گرفتن امکانات رفاهی برای معلمان از طریق

شرکت در مراسمات جشن و یا همدردی در غم آنان 

دادن هدیه جهت فرزند دار شدن وعیادت هنگام بیماری

-تهیه صبحانه مختصر از درآمد بوفه

فراهم نمودن محیطی شاد و آرام در زنگ تفریح جهت استراحت

 تشویق معلمان کوشا از طریق

بررسی دفاترنمره وشناسایی دبیران فعال در امر تدریس و ثبت نمرات ومعرفی به اداره جهت صدور تشویقی

در نظر گرفتن بازدید های علمی و تفریحی برای معلمان از طریق

برنامه ریزی در ایام تعطیل و مناسبتهاجهت بازدید و تفریح

توسعه فرهنگ تکریم مقام معلم دربین دانش آموزان از طریق

برگزاری جلسات توجیهی برای دانش آموزان جهت تکریم شخصیت معلمان

اختصاص بخشی از نمره انضباط به اخلاق  و نحوه برخورد به دبیران

 

جذب و نگهداری دانش آموزان بازمانده ازتحصیل

اهداف :ایجاد فرصت های آموزشی برابر برای کلیه دانش آ موزان-زمینه سازی برای رشد و شکوفا سازی استعدادهای دانش آموزان  بازمانده از تحصیل

راهکارهای اجرایی

شناسایی دانش آموزان بازمانده از طریق

مراجعه به منازل آنان و طرح در شورای مدرسه و فراهم کردن شرایط تحصیل آنان

 ترغیب  و هدایت آنها در جهت ثبت نام در مدارس  مورد نظرازطریق

معرفی به مدارس شبانه روزی و همکاری در ثبت نام آنان وثبت شورای مدرسه

تهیه امکانات آموزشی  وملزومات مورد نیاز در صورت  امکان از طریق

شناسایی دانش آموزان و دعوت از اولیای آنان و طرح در شورای محل و بررسی وضعیت آنان و ثبت صورتجلسات  

 

 

 

 

 

 

 

بهبود کیفیت تحصیلی دانش آموزان کلاسهای لازم التوجه

 

اهداف:تقویت بنیه علمی دانش آموزان پایه های مختلف تحصیلی مدارسی که از عملکرد پایینی در زمینه میانگین قبولی برخوردارند

راهکارهای اجرایی

مشخص نمودن کلاسهای  لازم التوجه از طریق بررسی درصد قبولی یا میانگین نمرات  یا برگزاری آزمون     

 طراحی برنامه های اجرایی مورد نیاز متناسب با  نیاز هرمنطقه  

تخصیص بخشی از اعتبارات مدرسه به این امر 

   بکارگیری دبیران مجرب دراین مدارس از طریق -دعوت از دبیران مخصوص و برگزاری کلاسهای فوق العاده وتقویتی برای کلاس مورد نظر

ثبت فعالیتهای کلاس مورد نظراز قبیل زمان بندی کلاسها،حضور و غیاب کلاسی ونام دبیر

تلاشهای برون سازمانی از قبیل اتصال مدرسه با ستاد نماز جمعه ،خیرین،کتابخانه،شهرداری و اولیا 

خدایا چنان کن سرانجام کار

توخشنود باشی و ما رستگار

 

 

 

 


چهارشنبه بیست و هفتم مهر 1390 |
 

دومین جلسه شورای دبیران

 

دومين جلسه دبیران در سال تحصیلی 91-90


دومين جلسه دبیران در سال تحصیلی 91-90 در روز سه شنبه سوم آبان ماه 1390 راس ساعت 10در محل دبیرستان تشکیل خواهد شد. در این جلسه عملکرد دبیرستان در سال قبل مورد بررسی قرار می گیرد و همچنین رئوس برنامه های سال تحصیلی جدید ارائه خواهد شد. بدینوسیله از تمامی دبیران ارجمند دعوت می شود در این جلسه شرکت نمایند
چهارشنبه بیست و هفتم مهر 1390 |
 

دعوت نامه انتخابات انجمن اولياء ومربيان دبيرستان دخترانه سيماي فرهنگيان

 

باسمه تعالي

دعوت نامه انتخابات انجمن  اولياء ومربيان دبيرستان دخترانه سيماي فرهنگيان

مشورت عين هدايت است وكسي كه خود را بي نياز از نظرات ديگران بداند ،مطمئناً به خطر خواهد افتاد .                                                                     امير مؤمنان حضرت علي عليه السلام

حضور اولياي محترم دانش آموز :                            كلاس:

سلام عليكم

بسيار خرسنديم كه درماه مهر ماه شروع علم آموزي ومعرفت حضور پر شور وثمر بخش شما را در اولين جلسه انجمن كنار خود حس كنيم ورهنمودهاي شما را درتحقق  آرمان ها وتعليم وتربيت فرزندانمان پذيرا باشيم .

شما هم مي توانيد در اين تعامل وهمبستگي بين خانه ومدرسه خدمتگزاران خود راياري رسانيد تا آن ها باتلاش وبرنامه ريزي بتوانند آينده سازاني عالم وعامل پرورش دهند .

خواهشمند است با عنايتي كه نسبت به سعادت وخوش بختي فرزندتان داريد .ضمن حضور به موقع ومشاركت فعال در اين جلسه ما را از نظر وپيشنهادهاي مفيد خود بهره مند سازيد .

برنامه جلسه :

1-قرائت قرآن                                                        2-ارائه گزارش عملكرد وفعاليت هاي انجمن در سال گذشته

3-معرفي داوطلبان عضويت در انجمن               4-انتخاب اعضاي جديد

5-بحث وتبادل نظر اولياءمحترم درمورد تعطيلي روز پنج شنبه

زمان :روز يكشنبه  مورخ 10/7/1390از ساعت 15 تا ساعت 17

مكان :نمازخانه دبيرستان

*در صورت تمايل به عضويت در انجمن اولياءومربيان دبيرستان اطلاعات زير راتكميل وبه مدرسه تحويل نماييد .

نام ونام خانوادگي:

 

 

ولي دانش آموز:

 

كلاس:

 

رشته وميزان تحصيلات:

 

 

شماره ملي:

 

شغل:

 

شماره تلفن منزل:

 

 

شماره همراه:

 

تاريخ وامضاء:

 

دبيرستان دخترانه سيماي فرهنگيان


جمعه هشتم مهر 1390 |
 
سیمای فرهنگیان


sima.farhangian@gmail.com

 

موضوعات

اطلاعیه

مناسبت ها

آموزشی

حدیث هفته

 

مطالب اخير

خوش آمد گویی

سالروز تأسیس امورتربیتی

شيوه نامه برگزاري جشنواره تجارب و نوآوري هاي انجمن هاي اوليا و مربيان دبیرستان سال تحصیلی 92-91

دلایل عدم پیشرفت تحصیلی

پایان امتحانات نیمسال اول

تبریک سی وچهارمین سالگرد انقلاب اسلامی

تبریک میلاد رسول اکرم (ص) وهفته وحدت

پيك هاي يادآور شماره ي 3

نهم ربیع الاول سالروز آغاز امامت حضرت مهدی (عج)برعاشقان و منتظران ظهورش مبارک باد.

برگزاری مراسم بزرگداشت هفته شورای آموزش وپرورش

 

آرشيو مطالب

اسفند 1391

بهمن 1391

دی 1391

آذر 1391

آبان 1391

مهر 1391

شهریور 1391

تیر 1391

خرداد 1391

اردیبهشت 1391

فروردین 1391

اسفند 1390

بهمن 1390

دی 1390

مهر 1390

 
 

پيوند ها

1.وبلاگ کلاس اول 101 دبیرستان سیمای فرهنگیان

2.وبلاگ کلاس اول 102 دبیرستان سیمای فرهنگیان

3.وبلاگ کلاس اول 103 دبیرستان سیمای فرهنگیان

4.وبلاگ کلاس اول 104 دبیرستان سیمای فرهنگیان

5.وبلاگ کلاس اول 105 دبیرستان سیمای فرهنگیان

6.وبلاگ علمی پژوهشی دبیرستان سیمای فرهنگیان

7.وبلاگ انجمن اسلامی دبیرستان سیمای فرهنگیان

 

امکانات جانبی

RSS 2.0ابزار رایگان وبلاگ
مدل لباس
 

Design By Blog Skin

 

اسلایدر